Pensioenfondsen, verzekeraars en banken: ‘Geef financiële sector rol in de CSDDD’

0

De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken roepen in een brief op om de financiële sector onderdeel te maken van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

Het CSDDD-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen. Op dit moment onderhandelen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel, waarbij de rol van de financiële sector een heet hangijzer is. De Nederlandse financiële sector is er echter van overtuigd dat bedrijven – inclusief financiële instellingen – een sleutelrol kunnen spelen in het terugdringen van mensenrechtenschendingen en het aanpakken van milieuproblemen. De Nederlandse verzekerings-, bank- en pensioensector hebben in 2016 en 2018 convenanten ondertekend om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) te implementeren om mensenrechtenschendingen, milieuschade en andere schadelijke activiteiten in onze kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten te verminderen.

Lappendeken aan regels

De Raad wil echter individuele lidstaten de keuze geven of ze de financiële sector binnen de werkingssfeer laten vallen of niet. Hierdoor dreigt een lappendeken aan regels te ontstaan binnen Europa. Bovendien leert de ervaring dat investeerders meer impact kunnen maken wanneer ze samen met bedrijven in dialoog gaan. Een internationale aanpak is daarom cruciaal.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.