Ondernemers schuiven vergroening vooruit

0

Meer dan de helft van de ondernemingen in Nederland, waaronder veel kleinere bedrijven, is op dit moment nog niet voldoende voorbereid om tijdig te kunnen voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. De coronapandemie heeft de focus duidelijk verlegd naar de korte termijn.

Ruim 42% van het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met maatregelen om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat zij hiervoor al voorbereidingen hebben getroffen of dat zij daar al in sterke mate mee bezig zijn. Dit meldt de Kamer van koophandel op basis van extra vragen over het Klimaatakkoord uit de Conjunctuurenquête Nederland.

In samenwerking met het CBS vroeg KVK begin januari 2021 bijna 8.000 ondernemers in hoeverre zij op dit moment bezig zijn om te voldoen aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Relatief veel kleinere bedrijven blijken zich niet of nauwelijks voor te bereiden, grotere bedrijven zijn daarin duidelijk actiever.

Afspraken

Bedrijven zijn verplicht om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Op 1 januari 2023 dienen bijvoorbeeld alle kantoren in Nederland, groter dan 100 vierkante meter, te zijn voorzien van Energielabel C. Tegelijkertijd wordt de energiebesparingsplicht verbreed en moeten alle energie- en CO2 besparende maatregelen met terugverdientijd van minder dan vijf jaar genomen worden.

Sectoren

Van de geënquêteerde bedrijven geeft 16,4% aan nu al aan (vrijwel) alle afspraken uit het Klimaatakkoord te voldoen en is ruim 23% in grote mate bezig met het treffen van voorbereidingen. Dat zijn dan vooral bedrijven in de sectoren verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag en bouwnijverheid. In onder andere de handel, horeca, cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening worden nog geen of nauwelijks voorbereidingen getroffen

Provincies

Ondernemers in Groningen, Friesland en Utrecht zijn het meest actief. Veel ondernemers uit die provincies geven aan al te voldoen aan de afspraken of treffen voorbereidingen. Relatief veel bedrijven in Noord-Brabant en Drenthe stellen niet te voldoen aan de afspraken of bereiden zich nog niet in grote mate voor.

Loket Klimaat en Duurzaamheid

KVK heeft op haar website al een Loket Klimaat en Duurzaamheid ingericht. Daar kunnen ondernemers onder andere een E-book ‘Duurzaam ondernemen’ downloaden.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.