Nh1816 piekt op lagere schadelast en mooi beursjaar

0

Nh1816 Verzekeringen heeft over 2021 opnieuw een naar eigen zeggen ‘zeer bevredigend’ jaarresultaat gerealiseerd. Vooral door het schade dempende corona-effect en de klinkende beleggingsresultaten is het resultaat na belastingen in het 205e boekjaar geëxplodeerd van 49,6 miljoen naar 202,7 miljoen euro.

In een videoboodschap gaf de directie van Nh1816 het intermediair in januari al een korte update over de prestaties in het afgelopen jaar. Nu is ook het volledige jaarverslag gepubliceerd. De stijging van het premie-inkomen met 9% ligt in lijn met de afgelopen jaren. Met 275.000 nieuwe verzekeringen heeft Nh1816 de hoogste toename in haar bestaan gerealiseerd: ruim 69,1 mln euro.

Mede door haar selectieve distributie en beheerste kostenloading (4,5%) weet Nh1816 een positief technisch resultaat te behalen van 102,2 mln euro (2020: 61,8 mln, door hogere voorziening te betalen schaden). De combined ratio na herverzekering bedraagt 75,0 (2020: 84,7). Het eigen vermogen is met 201,9 mln toegenomen tot 740 mln. De aanwezige groepssolvabiliteit bedraagt 771,1 mln terwijl 340,7 mln wettelijk vereist is. Het aantal medewerkers steeg in 2021 van 142 fte naar 153 fte. Voor 2022 verwacht de directie opnieuw een stijging van het aantal fte.

Schadebedrijf

De brandtekening is positief en bedraagt 21,8 mln euro (2020: 17,2 mln). Nh186: “De overstromingen in Limburg in juli 2021 hebben een negatieve invloed gehad op het resultaat. Ondanks de hevige concurrentie is door de Coronacrisis de schadelast aanzienlijk lager, hetgeen heeft geleid tot een fraai resultaat in de branche motorrijtuigen. De Motor-WA en de Motor-Overig tekening sloten beide af met een positief resultaat. Het resultaat op Motor-WA bedraagt positief 35,0 mln (2020: 16,3 mln) en op Motor-Overig 23,8 mln (2020: 20,6 mln). De branche Overige, waaronder AVP, doorlopende reisverzekeringen en rechtsbijstand toonden een technisch resultaat van 18,4 mln (2020: 13,1 mln).”

Levenbedrijf

De geboekte premie in het levenbedrijf – uitsluitend bestaand uit een uitvaartverzekering – bedraagt net als het jaar ervoor ruim 1,6 mln euro. Het technische resultaat komt uit op 3,3 mln (2020: -5,3 mln) als gevolg van een gestegen rente.

Beleggen in hypotheken

Het totaal aan beleggingen nam in het verslagjaar toe met 246,0 mln tot 911,4 mln (2020: 665,4 mln). In 2021 zijn de directe beleggingsopbrengsten toegenomen met 4,1 mln tot 18,5 mln.

Een deel van de Nh1816-beleggingen staat nu op de jaarrekening geboekt als ‘Hypotheekfondsen’. Het betreft hier een participatie in een Nederlands hypotheekbeleggingsfonds met een portefeuille van uitsluitend Nederlandse niet-NHG hypotheken. De particuliere Nederlandse woonhuizen dienen hierbij als onderpand. De kostprijs ultimo 2021 bedroeg 44,43 mln en de reële waarde einde boekjaar is 45,41 mln.

Cijfers Nh1816 in volle vaart omhoog

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.