Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

0

De AFM publiceert de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021. Vanaf dat moment verhoogt de AFM haar aandacht voor deze informatieverstrekking, ook met het oog op de komende herziening van het Pensioenstelsel.

De Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht geeft pensioenuitvoerders duidelijkheid over de wijze waarop zij moeten communiceren met pensioendeelnemers over de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht. Vanaf 1 januari 2021 verhoogt de AFM haar aandacht voor de communicatie aan deelnemers door pensioenuitvoerders bij een collectieve waardeoverdracht.

Correcte informatie

Een deelnemer heeft volgens de toezichthouder belang bij tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatie van zijn pensioenuitvoerders. Dit is bij een collectieve waardeoverdracht juist van belang omdat het opgebouwde pensioen van een deelnemer over kan gaan naar een andere uitvoerder of een andere regeling. De informatie moet hem voldoende inzicht geven in de gevolgen voor zijn pensioen. Bij een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever, heeft de deelnemer deze informatie ook nodig om te beoordelen of hij gebruik wil maken van zijn wettelijke bezwaarrecht.

Samenwerking AFM en DNB

De AFM en DNB  hebben beide een toezichtrol bij een voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Zowel bij een overdracht volgens artikel 83 als artikel 84 van de Pensioenwet. De AFM beoordeelt de deelnemerinformatie en DNB beoordeelt de (financiële) consequenties voor de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder, en de over te dragen groep deelnemers.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.