Kifid: ‘Bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2020 mocht bank kosten in rekening brengen’

0

In februari 2023 heeft de Commissie van Beroep van Kifid geoordeeld dat bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht een bank van de consument een nieuwe hypotheekakte mag verlangen.

De Commissie van Beroep oordeelt ook dat het onredelijk is wanneer de bank de kosten voor het vestigen van dit nieuwe hypotheekrecht verhaalt op de consument. Hiermee heeft de Commissie van Beroep een uitspraak van de Geschillencommissie van maart 2022 bevestigd. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben verschillende consumenten, die al in 2020 zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht, zich bij Kifid beklaagd. Zij hebben in 2020 zelf de kosten voor een nieuwe hypotheekakte betaald en vinden dat de bank die kosten alsnog moet vergoeden. De Geschillencommissie gaat hier niet in mee, zo blijkt uit twee vandaag gepubliceerde uitspraken. In 2020 en 2021 was het nog te onzeker of het hypotheekrecht van de bank in gevaar zou komen door de verandering van het erfpachtrecht.

In 2020 andere rechtsopvatting

De hypotheekaktes in deze twee klachtzaken zijn bij de notaris gepasseerd in 2020. Volgens Kifid was er op dat moment nog te veel onzekerheid voor de bank of het hypotheekrecht bleef bestaan bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De opvatting in die tijd was dat die onzekerheid zodanig groot was, dat de bank van een consument een nieuwe hypotheekakte mocht verlangen én dat deze kosten voor rekening van de consument kwamen, zo blijkt uit uitspraken van 2020 en 2021.

Voortschrijdend inzicht

Commissie van Beroep: “De algemene opvatting over het voortbestaan van het hypotheekrecht bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht is gaandeweg veranderd, zo is te lezen in de eerdere uitspraken. Voortschrijdend inzicht in de rechtswetenschap en de uitvoerige onderbouwing van de klacht in de hiervoor genoemde uitspraken hebben geleid tot het oordeel dat bij een overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht het recht van erfpacht niet zodanig verandert dat het opnieuw moet worden gevestigd. Gegeven de hiervoor genoemde omstandigheden is sinds maart 2022 de lijn van Kifid dat het onredelijk is om van een consument te verlangen de kosten te dragen voor een nieuwe hypotheekakte vanwege de overstap naar eeuwigdurende erfpacht.”

Kosten uit 2020/2021 niet alsnog vergoed

De op 11 maart 2022 gewijzigde lijn van Kifid betekent echter niet dat een bank verplicht is kosten voor een nieuwe hypotheekakte, die al eerder dan 11 maart 2022 zijn gemaakt, nu alsnog te vergoeden aan een consument. “Bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2020 was nog sprake van een andere rechtsopvatting. Het is begrijpelijk en naar redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een bank dergelijke kosten gemaakt vóór 11 maart 2022 voor rekening van de consument laat.”

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.