‘Hypotheekmarkt terug naar normaal’

0

De hypotheekmarkt keert in het derde kwartaal terug naar de normale drukte na een hectisch tweede kwartaal. Dit blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. Een vergelijking van de belangrijkste hypotheekvoorwaarden tussen het tweede en derde kwartaal toont verschuivingen aan in de voorkeur en wensen van huizenkopers en woningeigenaren. Voornaamste oorzaken daarvoor zijn de niet verder stijgende hypotheekrente en de krapte op de huizenmarkt in combinatie met de uitbraak van corona.

Na het hectische tweede kwartaal, keerde de hypotheekmarkt in het derde kwartaal terug naar de normale drukte. De gevolgen van de corona-uitbraak leken beperkt. Het aantal hypotheekaanvragen in de zomervakantie lag zelfs hoger dan in eerdere jaren. Deze waren voor het grootste deel afkomstig van starters en doorstromers. Vanaf eind augustus nam ook het aandeel verhogingen (vaak in verband met een verbouwing) toe.

Verschuivingen

Dat leidde volgens De Hypotheekshop tot verschuivingen in de belangrijkste hypotheekvoorwaarden: voor doorstromers zijn in de huidige woningmarkt de geldigheidsduur van de offerte en de maximale hoogte van de overbruggingsfinanciering van groot belang. “Omdat geldverstrekkers vanaf augustus over gingen tot verlaging van de hypotheekrente, behoort ook de zogeheten dagrente –waarbij consumenten profiteren als de rente op de dag van passeren lager is dan in de offerte – tot de grootste stijgers van het derde kwartaal. Doordat het percentage oversluiters het afgelopen kwartaal sterk afnam, scoorden voorwaarden als verstrekking op basis van de WOZ-beschikking (in plaats van een taxatierapport) en zuiver oversluiten juist minder goed.”

(Pre)senioren

Bij (pre)senioren – vanaf 57 respectievelijk 67 jaar – is vaak sprake van een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek. Aflossingsvrije hypotheken kennen lagere lasten dan annuïtaire hypotheken omdat er tijdens de looptijd niet wordt afgelost. Dat is de reden dat er sinds enkele jaren voor doorstromende senioren onder voorwaarden een lichtere inkomenstoetsing (op basis van werkelijke lasten) kan worden gehanteerd dan de gangbare annuïtaire toetsing, zowel met als zonder NHG. Een aantal aanbieders kent een dergelijke regeling voor (pre)senioren ook in andere situaties: in geval van oversluiten, verhogen of de eerste aankoop. Voorwaarden die hiervoor veelal gelden zijn, naast een onderbouwing, een maximale verstrekking tot 50-75% van de woningwaarde, een stabiel pensioeninkomen en een rentevaste periode tot de jongste aanvrager 85 jaar is (of minimaal tot het einde van de looptijd van het leningdeel). Het gaat dan om financieringen zonder NHG.

Acceptatiebeleid

In het derde kwartaal leek de onzekerheid veroorzaakt door de eerste coronagolf wat weg te ebben. Versterkt door de grote concurrentie had dat tot gevolg dat geldverstrekkers hun hypotheekrentes voorzichtig weer verlaagden. Verruiming gaat vooralsnog niet op voor de aanpassingen in het acceptatiebeleid die aanbieders in de eerste weken van de corona-uitbraak doorvoerden: de aanvullende vragenlijst voor zelfstandigen (en soms flexwerkers) en de verkorte geldigheidsduur van inkomensstukken blijven onverminderd van kracht. Er waren nauwelijks financiers die de teugels verder aantrokken. Een enkeling draaide bepaalde aanpassingen terug, gesterkt door de woningmarkt die niet is teruggevallen. Het ging daarbij met name om de overbruggingsfinanciering in geval van een nog niet (definitief) verkochte woning of de termijn waarin dubbele lasten gedragen moeten kunnen worden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.