Fiscaal overgangsrecht bij no deal Brexit

0

Bij een no deal Brexit verliezen burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en in Nederland belasting betalen onder andere het recht op heffingskortingen en bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Om dit soepel te laten verlopen wordt gewerkt aan een tijdelijk fiscaal overgangsrecht voor burgers en bedrijven.

Met een tijdelijk fiscaal overgangsrecht kunnen burgers en bedrijven zich langer op de nieuwe situatie voorbereiden en wordt voor bedrijven voorkomen dat ze in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandelingen krijgen. Dit schrijft staatssecretaris Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn voorstel komt erop neer dat in het geval van een no deal Brexit voor een aantal aan te wijzen belastingwetten wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) nog niet verlaten heeft, waardoor het huidige fiscale regime van toepassing blijft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar.

Uitzonderlijk

Het VK wordt na de Brexit een zogenaamd derde land. Zonder maatregelen zullen personen en bedrijven direct geconfronteerd worden met een andere fiscale behandeling dan voorheen. Voor sommige fiscale regelingen is het namelijk van belang of je in een EU-land woont of daarbuiten. Hoewel gelijke gevallen normaliter gelijk behandeld dienen te worden, schrijft Snel dat het in dit specifieke geval voor burgers als gevolg van de onduidelijkheid, waarschijnlijk moeilijk zal zijn om zich een voorstelling te maken van wat er op hen afkomt in een no deal scenario. Hierdoor zal een wijziging van het belastingregime in hun nadeel, mogelijk als een verrassing komen.

Dat knelt eens te meer doordat deze wijziging zich in de loop van een belastingjaar voordoet. Om die reden ben ik van plan om bij beleidsbesluit, vooruitlopend op wetgeving, een overgangsregeling te treffen waardoor deze burgers gedurende enige tijd de mogelijkheid hebben zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. In het kader van dat overgangsrecht gaan mijn gedachten uit naar een regeling waarin het VK voor een aantal aan te wijzen belastingwetten voor het lopende belastingjaar nog wordt beschouwd als deel uitmakend van de EU waardoor het huidige fiscale regime van toepassing blijft.”

Bedrijven

Van bedrijven verwacht Snel dat zij zich goed voorbereiden op alle scenario’s, inclusief een no deal scenario. Het is volgens hem echter wel gewenst om ook voor bedrijven een vorm van tijdelijk overgangsrecht vast te stellen, passend binnen de beginselen voor contingency planning van de Europese Commissie. Snel: “Bij de keuze voor dit overgangsrecht staat echter niet zozeer het (tijdelijk) continueren van een bepaald fiscaal voordeel voorop, maar beoogt te voorkomen dat acute (fiscale) gevolgen en administratieve lasten optreden. Bijvoorbeeld, wanneer als gevolg van de terugtrekking van het VK de fiscale eenheid van rechtswege wordt verbroken kunnen onder omstandigheden bepaalde antimisbruikbepalingen toepassing vinden, terwijl de keuze om de fiscale eenheid te verbreken zich buiten de invloedssfeer van het concern bevindt.”

Daarnaast beoogt Snel met het overgangsrecht te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandeling plaatsvinden over hetzelfde feitencomplex. De zogenaamde compartimenteringsvraagstukken. Dergelijke compartimenteringskwesties kunnen volgens Snel complex zijn in de uitvoering en leiden tot additionele administratieve lasten voor het bedrijfsleven en uitvoeringslasten voor de Belastingdienst.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.