ECB-beleid slecht voor polishouders

0

Diverse partijen hebben input geleverd voor het rondetafelgesprek over het ECB-beleid, morgen in de Tweede Kamer. Verzekeraars waarschuwen voor de risico’s die polishouders lopen als gevolg van de lage rente en de Pensioenfederatie stelt dat het ECB-beleid de problematiek bij de pensioenfondsen vergroot.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën zegt het Verbond dat het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een van de belangrijkere factoren is die de huidige lage rentestand veroorzaken. Een rente die – afhankelijk van het soort verzekering – negatieve gevolgen heeft voor zowel verzekeraars als hun klanten.

Direct effect op koopkracht

Over de gevolgen voor polishouders schrijft het Verbond bijvoorbeeld: “Bij kapitaal- en beleggingsverzekeringen, waarbij de klant verplicht is een lijfrente te kopen en bij pensioenpolissen zonder garanties, ligt het rente- en beleggingsrisico volledig bij de polishouder. Indien de verzekeraar geen aanvullende garanties heeft gegeven, levert de lage rente dan relatief lagere uitkeringen op. Dat heeft direct effect op de koopkracht.”

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie schetst in haar brief aan de Commissie dat de rente in het huidige pensioenstelsel een zeer bepalende rol speelt. “In het algemeen geldt dat een rentedaling een negatief effect heeft op de financiële positie van pensioenfondsen. Hoe groot dat effect precies is, verschilt per pensioenfonds. Een groot deel van de huidige financiële situatie van pensioenfondsen wordt dan ook veroorzaakt door de aanhoudende lage rentestand. Het ECB-beleid is niet de enige oorzaak van de lage renteomgeving waarin wij ons bevinden, maar heeft hierop wel degelijk een versterkend effect.”

Oplossing voor rentegevoeligheid

Volgens de Federatie zouden nieuwe pensioencontracten die minder gevoelig zijn voor de rente, geen pensioenverplichtingen meer kennen en begrijpelijker zijn voor de deelnemer, een oplossing kunnen bieden voor de gevolgen van de grote rentegevoeligheid. Maar er is volgens hen echter nog veel werk te verrichten voordat we de overstap kunnen maken naar dergelijke pensioencontracten. “De pensioensector heeft hierbij ook de steun van de politiek nodig. Een nieuwe pensioentoezegging verandert uiteraard niets aan de huidige economische situatie, maar biedt wel een oplossing voor de rentegevoeligheid in de huidige contracten.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.