DSW luidt de noodklok na forse premiestijging

0

In 2024 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 149,00 euro per maand. Dat is 11,50 euro meer, de grootste premiestijging sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Om de zorg de komende jaren betaalbaar te houden, ziet DSW zich genoodzaakt de noodklok te luiden.

Volgens de zorgverzekeraar zijn de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt. Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde zorgpremie onafgebroken gestegen. De belangrijkste reden hiervoor is de kostenstijging van de gezondheidszorg door een toenemende vraag naar zorg en stijgende loonkosten. “Deze premiestijgingen zijn op lange termijn niet meer houdbaar. Ze zullen leiden tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof”, stelt DSW-directeur Aad de Groot. “Uiteindelijk betekent dit dat de zorg voor grotere groepen minder toegankelijk en betaalbaar wordt. Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.”

Reserves op de plank

De jaarpremie voor een basisverzekering bij DSW komt volgend jaar op 1.788 euro. In de premie van 2023 heeft DSW ruim twee euro per maand per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de huidige reservepositie van DSW en de minimale solvabiliteitseis is er volgens de onderlinge waarborgmaatschappij (zonder winstoogmerk) uit Schiedam geen ruimte meer om de reserves in 2024 opnieuw af te bouwen. De premies van de aanvullende verzekeringen in 2024 worden later bekendgemaakt door DSW.

Bekostigen en contracteren

Om het tij te keren stelt DSW een andere wijze van contracteren voor. Door de zorgcontracten te laten sluiten door de twee preferente zorgverzekeraars in een regio en de andere zorgverzekeraars deze te laten volgen, kan er volgens DSW een betere aansluiting worden gevonden bij de regionale situatie en regioplannen. Ook pleit de zorgverzekeraar ervoor om op korte termijn de bekostiging van de zorg niet meer op productie te baseren, maar op het toegankelijk houden van de zorg. “Zo zou een groot deel van de DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg kunnen worden afgeschaft en vervangen worden door meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging. Voor de spoedeisende hulp is het bijvoorbeeld logischer om die op basis van beschikbaarheid te financieren”, aldus DSW.

Overstapseizoen niet financieren

DSW kiest ervoor om in de komende overstapperiode geen extra reclame te maken om mensen die een overstap overwegen te bereiken. Eerder had de zorgverzekeraar al een streep gezet door de samenwerkingen met vergelijkingssites. DSW: “Deze sites hebben het afgelopen jaar van de zorgverzekeraars een vergoeding ontvangen van ongeveer 60 miljoen euro voor overstappende verzekerden. Dit geld kan beter aan zorg besteed worden. Wij roepen alle andere zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met concurreren op onderdelen die geen meerwaarde voor de zorg bieden en zich te richten op datgene dat echt van belang is: goede en betaalbare zorg die voor iedereen nu en in de toekomst nog beschikbaar is.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.