DNB: ‘Verzekeraars vinden de menselijke tussenkomst belangrijk’

0

Verzekeraars ervaren soms overlap in de toezichtactiviteiten op het gebied van Artificial Intelligence (AI) door De Nederlandsche Bank (DNB) en andere toezichthoudende autoriteiten. In 2022 zoekt DNB verdere afstemming met de AFM om overlap zoveel mogelijk te voorkomen.

De afgelopen jaren heeft DNB via verschillende onderzoeken aandacht besteed aan de toepassing van AI door verzekeraars, zoals de DNB/AFM verkenning ‘AI in de verzekeringssector’ (2018) en het ‘DNB Themaonderzoek Insurtech’ (2019-2020). Uit deze onderzoeken bleek dat de inzet van geavanceerde data-analyses en AI naar verwachting steeds verder toeneemt. Daarom heeft DNB in 2021 opnieuw met verzekeraars gesproken over AI, deze keer met een kleine selectie van zes middelgrote en grote verzekeraars. Aangezien technologische ontwikkelingen snel gaan, blijft DNB de ontwikkelingen in de verzekeringssector volgen en zet de toezichthouder in 2022 een aantal vervolgstappen.

Toename data-analyses

Uit de gesprekken die vorig jaar zijn gevoerd blijkt volgens DNB dat verzekeraars steeds intensiever gebruik maken van (geavanceerde) data-analyses en AI. De verzekeringssector is volgens de toezichthouder één van de industrieën die van oudsher veel gebruik maakt van data, met name op het actuariële domein ten behoeve van de premiestelling en het inschatten van adequate voorzieningen. “In álle onderdelen van de waardeketen (bijv. acceptatie, claimbehandeling, klantcontact) blijkt de toepassing van data-analyses toe te nemen. Bij schade- en zorgverzekeraars is dit zichtbaar in de gehele waardeketen. Bij levensverzekeraars ligt de focus met name op het automatiseren en optimaliseren van operationele processen, ten behoeve van kostenefficiëntie. De toepassing van geavanceerde data-analyses wordt vooral als nuttig gezien als het schaalbaar en herhaalbaar is”, aldus DNB.

Breed opgepakt

Veelgenoemde voorbeelden die in de gesprekken naar voren komen zijn het detecteren van afwijkende claims (fraudedetectie), e-mailroutering naar juiste postvakken, robo advice en chatbots en het analyseren van teksten van klanten met betrekking tot text mining. “Daarnaast wordt aangegeven dat de frequentie van bestaande analyses, bijvoorbeeld het modelleren van de risicopremie, de laatste jaren fors omhoog is gegaan. Internet of Things-toepassingen (IoT) worden momenteel niet breed en op grote schaal ingezet, wel zijn er enkele toepassingen en pilots. De mogelijkheden worden met name in de preventie gezien”, licht DNB toe.

Menselijke tussenkomst

In de gesprekken heeft DNB geen voorbeelden gehoord van volledig geautomatiseerde beslissingen op basis van AI-algoritmes, zonder enige tussenkomst van een mens. Verzekeraars lijken volgens de toezichthouder terughoudend te zijn met de inzet van ‘black-box’ modellen. “De vele toepassingen van geavanceerde data-analyses en AI worden met name ingezet ter ondersteuning aan en ter advisering in het maken van beslissingen. Verzekeraars vinden de menselijke tussenkomst belangrijk, en hierbij wordt door verzekeraars ook verwezen naar het Ethisch Kader van het Verbond van Verzekeraars. Een veelgenoemd voorbeeld is het detecteren van afwijkende claims (mogelijke fraude). De verzekeraars geven aan dat afwijkende claims, gedetecteerd via een algoritme, altijd door een mens worden beoordeeld”, aldus DNB.

Solidariteit

Verzekeraars spraken in de gesprekken met DNB de verwachting uit dat geavanceerde data-analyses steeds meer en steeds vaker zullen worden toegepast. Geavanceerde data-analyses en AI maken het mogelijk om de premiestelling steeds verder te verfijnen. DNB: “Hierdoor kan geavanceerde risicoselectie ontstaan wat mogelijk zou kunnen leiden tot onverzekerbaarheid. Verzekeraars hebben zorgen geuit over de risico’s indien steeds verdergaande premiedifferentiatie plaatsvindt en de mogelijke impact daarvan op solidariteit. De AFM heeft aandacht voor dit onderwerp, we verwijzen naar de AFM Verkenning over ‘Gepersonaliseerde premies en voorwaarden’ (2021).”

Vervolgstappen in 2022

DNB blijft de ontwikkelingen in de verzekeringssector volgen en zet in 2022 ook een aantal vervolgstappen. Zo wordt het project ‘AI en uitlegbaarheid’, een initiatief van het DNB iForum, voortgezet. Het project is vorig jaar gestart en is een samenwerking tussen verzekeraars, het Verbond en DNB. De toezichthouder blijft ook betrokken bij internationale overleggen over AI, bijvoorbeeld via EIOPA. In 2022 zoekt DNB ook verdere afstemming met de AFM om overlap in de toezichtactiviteiten op het gebied van AI zoveel mogelijk te voorkomen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.