DNB maakt hypotheek via bank duurder

0

Als het aan DNB ligt dan moeten de Nederlandse banken eind 2020 gezamenlijk circa 3 miljard meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles. Verwacht wordt dat de rentes hierdoor met zo’n 0,02 procent omhoog zullen gaan.

Banken die gebruik maken van interne risicomodellen moeten meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningenportefeuilles, omdat ze volgens de toezichthouder vanwege de lage verliezen in het verleden, de risico’s van hun hypothecaire leningen momenteel te laag inschatten. DNB: “De risicoweging voor Nederlandse hypothecaire leningen behoort momenteel tot de laagste van de EU. Vanuit macroprudentieel oogpunt is deze risicoweging onvoldoende, gelet op het toegenomen systeemrisico in de huizenmarkt. DNB wil daarom een ondergrens opleggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles.”

De hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is in Europees perspectief nog steeds hoog, vult DNB haar betoog aan. “Met 91% van het bbp is deze in Nederland fors hoger dan gemiddeld in het eurogebied (55% van het bbp). De hoge schulden en hoge LTV-ratio’s maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een neerwaartse correctie op de huizenmarkt.”

Impact verschilt per bank

De ondergrens die DNB de banken wil opleggen valt hoger uit naarmate de onderliggende hypothecaire leningen een hogere loan-to-value (LTV) ratio hebben. Vanwege de verschillen tussen de hypothecaire leningenportefeuilles van banken en de risicoweging die zij hanteren op basis van hun risicomodellen, kan de impact van de maatregel tussen banken verschillen.

Vrijstelling voor NHG-hypotheken

Hypothecaire leningen die geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn uitgezonderd van de maatregel.

Dat geldt ook voor banken die de standaardbenadering gebruiken. Deze banken hanteren volgens de toezichthouder op basis van die standaardbenadering al hogere risicogewichten dan banken die interne modellen gebruiken.

Tijdelijke maatregel

Met de verhoogde kapitaalbuffers kunnen de banken een eventuele huizenprijscorrectie beter opvangen, zo redeneert de toezichthouder, die met deze maatregel ook opvolging geeft aan de aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), die op 23 september werd gepubliceerd. Na een publieke consultatie van de nieuwe maatregel en consultatie van de Europese instellingen, zal het besluit van DNB in het najaar van 2020 in werking treden, in beginsel voor een periode van twee jaar.

De regeling heeft alleen betrekking op banken omdat die systeemrelevanter zijn én gevoeliger voor het risico van een huizenprijscorrectie dan verzekeraars en pensioenfondsen,

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.