DNB: ‘Banken verwachten daling vraag naar hypotheekleningen’

0

Banken verwachten een forse daling (-37%) van de vraag naar hypotheekleningen en een stijging in de vraag naar leningen voor ondernemingen. Voor het tweede kwartaal verwachten banken dat de vraag naar bedrijfskrediet ook toeneemt. Dit hangt mede samen met de gevolgen van de coronamaatregelen die bij bedrijven leiden tot meer behoefte aan liquiditeit.

Dit blijkt uit resultaten van de meest recente Bank Lending Survey (BLS) die tussen 27 maart en 3 april van dit jaar is afgenomen door DNB. De BLS is een driemaandelijkse enquête waarin het oordeel van zeven in Nederland gevestigde banken over hun kredietverlening van het afgelopen kwartaal en hun verwachtingen voor het komende kwartaal wordt gevraagd, waarbij in de meest recente BLS de peildatum van 1 april geldt.

Hypotheken

In het afgelopen half jaar sloten de verwachtingen van banken en door hen aangegeven ontwikkelingen in de vraag naar hypotheekleningen aan huishoudens goed op elkaar aan. Voor het tweede kwartaal in 2020 geven banken in meerderheid aan per saldo een daling te verwachten in de vraag naar leningen voor woningfinanciering (-37%) en het is voor het eerst sinds 2013 dat banken aangeven een daling in deze vraag te verwachten. De verwachte daling hangt mogelijk ook samen met de huidige onzekerheid over de lengte en economische impact van maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Bedrijfsleningen en -kredieten

Over het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde een deel van de Nederlandse banken een stijging in de vraag naar leningen voor ondernemingen. Begin dit jaar gaven banken nog aan in het eerste kwartaal een daling te verwachten in de vraag naar leningen en kredietlijnen voor ondernemingen (-18%). Terugkijkend geven zij echter aan dat de vraag naar bedrijfskrediet in het eerste kwartaal niet is afgenomen, maar is toegenomen (+72%). De toegenomen financieringsbehoefte wordt volgens banken voor het grootste deel gedreven door uitgaven voor voorraden en werkkapitaal, alsmede door de vraag die samenhangt met heronderhandeling en herstructurering van bestaande leningen. Dit hangt mede samen met de gevolgen van de coronamaatregelen die bij bedrijven leiden tot meer behoefte aan liquiditeit. Bijna alle deelnemende banken rapporteren een toename in de verwachte vraag naar bedrijfskrediet (+98%) in het tweede kwartaal, vooral voor leningen met korte looptijd en voor leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.