Diefstalrisicomodel legt datagestuurde basis onder voertuigbeveiliging en verzekerbaarheid

0

Verzekeraars en de auto-industrie krijgen binnenkort betere handvatten voor de aanpak van voertuigcriminaliteit.

Een innovatief diefstalrisicomodel dat is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) wordt nu geïmplementeerd en branchebreed uitgerold door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Dit diefstalrisicomodel, dat de totale schadelast door autodiefstal per merk, model en uitvoering in beeld brengt, betekent een nieuwe koers in zowel de verzekerings- als de autobeveiligingssector.

Risicomodel

Het CCV heeft in samenwerking met enkele schadeverzekeraars een risicomodel ontwikkeld gebaseerd op het schadebedrag per voertuigmodel tot op uitvoeringsniveau. Het model is uniek omdat het de diefstalverwachting, de vervangingswaarde en ruim dertig voertuigkenmerken meeweegt waaronder bouwjaar, het aantal cilinders en het vermogen. Dit geavanceerde model combineert data uit verschillende bronnen, waaronder RDW en Autotelex, en biedt een nauwkeurig beeld van het risico op diefstal en het risicobedrag voor verschillende automodellen.

Integratie totale risicobedrag

Het risicomodel hanteert een ‘nearest neighbour’-benadering, waarbij voertuigen worden vergeleken met vergelijkbare modellen om een gewogen gemiddelde risicoscore te berekenen. Deze methode zorgt voor transparantie in de risicoberekening, iets wat essentieel is voor zowel de auto-industrie als verzekeraars. Dit betekent dat een nieuw model beoordeeld wordt op basis van eigenschappen en diefstalgegevens van vergelijkbare modellen. De belangrijkste innovatie is de integratie van het totale risicobedrag in de berekening. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de formule ‘diefstalrisicopromilage’ x ‘vervangingswaarde’ / 1000. In dat promilage zijn alle bepalende gegevens gecombineerd, de aanschafwaarde, hoeveel er verkocht worden, de aantrekkelijkheid tweedehands, hoe gemakkelijk een model open gaat, hoe vaak het model wordt gestolen, etc. Met de gecombineerde data en de formule wordt duidelijk dat goedkope auto’s een hogere schadelast kunnen veroorzaken dan duurdere modellen.

Beveiligingseisen

Deze nieuwe benadering heeft ook gevolgen voor de beveiligingseisen. Het keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, beheerd door het CCV en uitgevoerd door certificatie-instelling Kiwa SCM, speelt hierin een belangrijke rol. Het keurmerk staat voor de kwaliteit van de autobeveiliging, zoals alarmsystemen of voertuigvolgsystemen en de deskundigheid van het personeel dat deze systemen inbouwt. Hierdoor ligt de kans op diefstal van een voertuig aanzienlijk lager. Het VbV en het CCV adviseren verzekeraars om het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging te eisen voor auto’s met een hoog risiobedrag in het nieuwe diefstalrisicomodel. Het VbV streeft ernaar dat dit een eis wordt voor elke auto met een hoog risicobedrag of een diefstalpercentage hoger dan 2%. Dit is een belangrijke verschuiving van de traditionele benadering, waarbij enkel voor duurdere auto’s extra beveiliging vereist werd.

VbV heeft sleutelrol

Gebruik van het diefstalrisicomodel biedt verzekeraars de mogelijkheid om in hun polisvoorwaarden rekening te houden met de hoogte van de schadelast van voertuigen. Dit leidt tot meer gepersonaliseerde en mogelijk kosteneffectievere verzekeringspakketten voor consumenten. Voor autofabrikanten betekent dit een prikkel om de beveiliging van hun voertuigen te verbeteren, vooral voor die modellen met een hoog diefstalrisico. Het VbV, dat de belangen van schadeverzekeraars vertegenwoordigt, zal een sleutelrol spelen in het onder de aandacht brengen van dit model bij verzekeraars en het stimuleren van de acceptatie ervan.

Autoverzekeringen

Het nieuwe voertuigrisicomodel kan de richting wijzen naar autoverzekeringen die niet alleen worden gedicteerd door de waarde van het voertuig, maar ook door een gedetailleerde analyse van het diefstalrisico. Dit zal volgens de initiatiefnemers ongetwijfeld leiden tot een beter geïnformeerde en mogelijk meer kosteneffectieve benadering van zowel voertuigverzekeringen als de beveiliging van een voertuig. Door de grote hoeveelheden beschikbare data wordt gegevensgestuurde besluitvorming steeds meer de norm, wat ten goede komt aan zowel consumenten als de industrie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.