Convenant verduurzamen koopwoningen

0

Het Verbond heeft, samen met andere partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning, afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe huizenkopers moeten worden geïnformeerd of geadviseerd over de opties tot verduurzaming en de financiering.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt volgens algemeen directeur RichardWeurding een mooie kans om de woning gelijk te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak dat meteen te isoleren en er zonnepanelen op te leggen. “Door hier tijdig en gezamenlijk de aandacht op te vestigen, kunnen we echt impact maken.” Ongeveer 20% van de hypotheekmarkt is in handen van verzekeraars.

Grote slag

Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee volgens de convenantspartijen een ‘grote slag’ kan worden geslagen bij het energiezuiniger maken van de woningvoorraad en lagere woonlasten voor de nieuwe eigenaren. Door huizenkopers bij elke stap te wijzen op de mogelijkheden wordt verduurzaming standaard onderdeel van het koopproces. Makelaars geven daar waar mogelijk energieadvies via een tool. De mogelijkheden om verduurzaming te financieren worden ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken en financiers zetten zich in voor een goed financieringsaanbod. Het Verbond vraagt daarbij speciaal aandacht voor het belang dat dit professioneel en veilig gebeurt, zodat je de woning ook goed kunt verzekeren.

Taxatierapporten

Ook de NHG wil verduurzaming toegankelijker maken en neemt daarom in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug, waarbij kan worden aangegeven welke opties nog mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan zijn verbonden. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk is te vinden.

Klimaatakkoord

Het convenant Verduurzaming koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren.

Deelnemers

Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), NHG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.