Concepten voor UPO-modellen 2023 online

0

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op de website pensioenmodellen.nl de concepten voor de UPO-modellen 2023 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO 2023 zijn nog niet officieel vastgesteld, maar de pensioenkoepels stellen de conceptmodellen alvast beschikbaar.

Het concept-UPO 2023 bevat enkele aanpassingen ten opzichte van het UPO 2022. Allereerst is er onder het kopje ‘Meer weten’ een nieuwe tekst en icoon opgenomen die voortvloeien uit de SFDR. Pensioenuitvoerders moeten die gebruiken voor informatie over duurzaam beleggingsbeleid. Daarnaast is er een tekst opgenomen die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken als sprake is van een inhaalindexatie. Er is ook een aanpassing gedaan in de tekst van de algemene disclaimer om duidelijk te maken dat in het UPO geen rekening is gehouden met toekomstige wijzigingen in de pensioenregeling in verband met de Wtp. Als laatste is er een tekst opgenomen voor de zogenoemde eerbiedigende werking, deze tekst vloeit voort uit artikel 220e lid 2 Pw als de Wet toekomst pensioenen is ingegaan.

Uitstel Wet toekomst pensioenen

Recent kondigde het ministerie van SZW aan de verwachte ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen uit te stellen van 1 januari naar 1 juli 2023. Dit betekent dat het Uniform pensioenoverzicht tot 1 juli 2023 in elk geval verplicht is. De verwachting is dat daarna het verplichte gebruik van de UPO-modellen vervalt zoals in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is opgenomen. Door dit uitstel hebben de pensioenkoepels recent de concepten voor de modellen voor het UPO 2023 alsnog onverwacht naar het ministerie van SZW en aan AFM moeten sturen. De minister van SZW stelt, na advies van AFM, de UPO-modellen elk jaar officieel vast. Als dat is gebeurd, wordt dat op deze website gemeld.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.