CBS: ‘Trek uit de Randstad blijft toenemen’

0

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht. Het zijn vooral 30-plussers die de Randstad in toenemende mate verlaten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Ruim 75.000 mensen verlieten de Randstad in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen, 5.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53.000. In 2021 verhuisden er dus 22.000 mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Deze trek uit de Randstad neemt al vanaf 2014 toe. Vanaf 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen. Ook buiten de Randstad zijn de verhuizingen steeds meer gericht op regio’s aan de randen van Nederland.

Dertigers

In de afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep: er verhuisden bijna 9.000 meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Dit saldo loopt al vanaf 2013 op, maar nam vooral de laatste twee jaar toe.

Jongvolwassenen

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd. Zij verhuizen vooral vanwege studie of werk. Het verhuissaldo van deze leeftijdsgroep is de laatste vijf jaar nauwelijks veranderd. Eind-twintigers verhuisden tot enkele jaren terug ook vaker naar dan uit de Randstad, maar in 2021 verhuisden er vrijwel evenveel 25- tot 30-jarigen vanuit de Randstad naar overige regio’s als omgekeerd.

Positief verhuissaldo

Vrijwel alle gemeenten buiten de Randstad hadden in 2021 een positief verhuissaldo met de Randstad. Dit betekent dat er vanuit de Randstad meer mensen naar die gemeenten zijn gekomen dan andersom. Uitzonderingen zijn onder meer de universiteitssteden Groningen, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede. Uit deze gemeenten vertrekken veel pas afgestudeerden naar de Randstad vanwege werk. Gemeenten die naar verhouding de meeste inwoners uit de Randstad erbij krijgen, liggen deels betrekkelijk dicht bij de Randstad, in bijvoorbeeld Flevoland, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied, de Veluwe en het noordelijke deel van Noord-Holland. Maar ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021. Die liggen bijvoorbeeld in Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.