Cao Verzekeringsbedrijf 2024

0

Het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben een ‘Vereende’-akkoord gesloten voor een nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf.

Naar verwachting kunnen de cao-partijen half januari laten weten of de achterbannen hebben ingestemd met het resultaat. Is dat het geval, dan gaat de cao in per 1 januari 2024 met een looptijd van één jaar.

Niet gemakkelijk

De onderhandelingen waren niet makkelijk, onder andere door de economische omstandigheden, opgelopen inflatie en de Wet toekomst pensioenen. Een brand van maandag 18 op dinsdag 19 december in het kantoor van het Verbond van Verzekeraars, dreigde de laatste onderhandelingsdag te verstoren, maar gelukkig bood de Vereende meteen vervangende kantoorruimte aan. Vandaar de naam Vereende’-akkoord.

Belangrijkste afspraken Cao Verzekeringsbedrijf 2024

 • Afspraken over salaris, pensioen, D&I en andere arbeidsvoorwaarden
 • De cao-partijen hebben een salarisverhoging afgesproken van 8% per 1 januari 2024.
 • Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een basispensioenregeling vanuit de Wet toekomst pensioenen over onder andere de type regeling, ambitie, vlakke premie, partner- en wezenpensioen.
 • Het doel van de vitaliteitsregeling en waar werknemers dit verlof voor in kunnen zetten, wordt verduidelijkt.
 • De regeling meer- en overwerk wordt vereenvoudigd.
 • Wat betreft mantelzorg, benadrukken cao-partijen dat er overleg moet plaatsvinden tussen leidinggevende en werknemer over eventueel ((on)betaald) verlof, en/of aanpassing van werktijden nodig is en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
 • Ook doen cao-partijen een oproep om in de onderneming te toetsen of parttimers gelijk worden behandeld in het toekennen van feestdagen.
 • Er zijn afspraken gemaakt over de continuering van paritaire werkzaamheden (zoals de Arbocatalogus en Werkdruktemeter), over de waarden van De Werkcode en de wettelijke RVU-regeling.
 • Diversiteit en inclusie is uitgebreid aan de orde geweest waarbij huidige initiatieven van de Sociale Agenda en de Werkgroep D&I worden voortgezet.
 • Gedurende de looptijd van de cao wordt ook onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, bespreken cao-partijen mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Cao-partijen ondersteunen initiatieven in de branche om passend talent aan te trekken vanuit het onderwijs.
 • De cao-partijen hebben de ambitie uitgesproken om te kijken op welke manier de verzekeringsbranche gepromoot kan worden, bijvoorbeeld via de ‘Maand van de verzekeraar’.
 • Door het vakbondslidmaatschap van werknemers gedurende twaalf maanden voor 50% te laten vergoeden door werkgevers, wordt vakbondslidmaatschap gestimuleerd.

Stemmen over resultaat

De contactpersonen van de leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond ontvangen nog deze week het onderhandelingsresultaat, een toelichting en het stemformulier. De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat ook ter stemming voor aan hun achterbannen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.