Banken en verzekeraars vissen in dezelfde hypotheekvijver

0

Banken waren in de periode 2016-2018 goed voor twee derde van de nieuw afgesloten hypotheken, zowel voor woningaankopen als voor oversluitingen. Een derde van de nieuwe hypotheken werd verstrekt door verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen, blijkt uit cijfers van DNB.

Daarmee hebben de banken hun marktaandeel in nieuwe hypotheken weten te stabiliseren. In de periode 2013-2016 vond een duidelijke verschuiving van marktaandeel plaats van banken naar niet-banken. Een verklaring voor de stabilisatie in de achterliggende periode is volgens DNB dat de banken na enkele jaren van terughoudendheid weer een actievere rol zijn gaan spelen. Uit cijfers van de toezichthouder blijkt dat het marktaandeel van banken in het segment hypotheken met een rentevaste periode tussen de 15 en 20 jaar is toegenomen van een derde naar 45%. Ook hebben verzekeraars volgens DNB na de forse groei in 2013-2016 van hun hypotheekuitzettingen, nu minder ruimte voor verdere groei.

Verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen hadden halverwege 2018 voor 146 miljard euro aan Nederlandse hypotheekleningen op hun balansen staan. Dit is een toename van 10% ten opzichte van een jaar daarvoor. In de afgelopen vijf jaar namen deze uitzettingen met ruim 80% toe.

Producten groeien naar elkaar

Nieuwe hypotheken verstrekt door niet-banken hebben gemiddeld genomen aanzienlijk langere rentevaste periodes dan leningen van banken: 16 jaar versus 12 jaar. Daarnaast verstrekken niet-banken vaker hypotheken met een hoge LTV-ratio. Van de nieuwe hypotheken verstrekt door niet-banken had 62% volgens DNB een LTV-ratio van meer dan 90%. Bij banken was dat 49%. Een ander verschil is dat niet-banken vaker hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten.

Toch ziet DNB dat de hypotheken die door banken en niet-banken worden verstrekt meer op elkaar gaan lijken en vissen ze vaker in dezelfde hypotheekvijver. DNB: “Genoemde verschillen zijn de afgelopen jaren afgenomen. Banken zijn zich meer op hypotheken met lange rentevaste periodes gaan richten, en niet-banken verstrekken vaker hypotheken zonder NHG. Banken en niet-banken richten zich dus steeds meer op dezelfde klanten. Mede daardoor lijken de hypotheekuitzettingen van banken en niet-banken steeds meer op elkaar.”

Aflossingsvrije leningen

Bijna 40% van de hypotheekuitzettingen van verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen bestaat uit aflossingsvrije leningen. Dit aandeel is lager dan bij banken, waar de helft van de portefeuille uit aflossingsvrije leningen bestaat. Bij banken nam het aandeel aflossingsvrij in de nieuwe productie 2016-2018 wel licht af (van 38% naar 35%), terwijl bij niet-banken juist sprake was van een lichte toename (van 28% naar 31%).

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.