Ideeën uit de branche voor een klimaatneutrale woningmarkt

0

De drempels en extra kosten wegnemen bij het hypothecair financieren van woningverduurzaming. En het wettelijk verplicht stellen van een minimum energielabel bij de (ver)koop van woningen. Dat zijn wat woongerelateerde ideeën van het Verbond en de NVB in reactie op de consultatie rondt het Klimaatplan 2024.

Het kabinet werkt aan het Klimaatplan 2024, dat de belangrijkste thema’s van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar bevat. Middels een consultatie konden individuen en organisaties de afgelopen tijd hun zorgen, wensen, ervaringen en voorkeuren uiten. Ook het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) deden dit.

Verduurzamingsleningen aanpassen

Beide branche-organisaties gaven bijvoorbeeld input op de uitdaging om het Nederlandse woningmarkt in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Volgens het Verbond (PDF) is de behoefte van huiseigenaren groot om hun woning te verduurzamen, vooral vanwege de gestegen energieprijzen.

Het Verbond: “Helaas lopen huiseigenaren bij hypothecair financieren van energiebesparende maatregelen aan tegen drempels en bijkomende kosten, zoals het opnieuw taxeren van de woning en de verplichte distributiekosten bij rechtstreekse verkoop van de (te verhogen) hypotheek. Deze extra kosten maken het financieren relatief kostbaar. Hierdoor komen op dit moment nog te weinig huiseigenaren in beweging. Het Verbond adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje bij te dragen aan de verduurzamingsopdracht.”

Minimum energielabel bij verkoop woning

De NVB (PDF) vindt het op dit vlak belangrijk dat de overheid tijdig helderheid biedt over normen voor de woningmarkt. De branche-organisatie denkt hierbij aan het wettelijk verplicht stellen van een minimum energielabel bij de (ver)koop van woningen vanaf 2030. “Dat geeft woningeigenaren meer vertrouwen in de verduurzamingskeuzes voor hun woning. Daarnaast is het wat de NVB betreft belangrijk dat de ‘beleidswerelden’ van klimaatmitigatie en -adaptatie nauwer verbonden worden. Op de woningmarkt houdt dat in dat mitigatiemaatregelen zo klimaatbestendig mogelijk zijn en adaptatiemaatregelen zo veel mogelijk klimaatneutraal.”

Ook kan het volgens de NVB helpen als de overheid meer duidelijkheid biedt over op welke plekken we in de toekomst (blijven) bouwen en als de overheid klimaatrisico’s zoals wateroverlast of funderingsrot gaat normeren – bijvoorbeeld door ze onderdeel van taxaties te maken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.