Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2020

0

Bij het bepalen van het financieringslastpercentage bij hypotheken gaat het tweede inkomen in 2020 voor 80% meetellen, in plaats van de 70% van dit jaar. Minister Ollongren neemt dit Nibud-advies over. Volgens het advies kunnen alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen in 2020 een hogere hypotheek krijgen.

Het advies staat in het adviesrapport Financieringslastnormen 2020 van het Nibud, dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging van 2,5% is er volgens het advies voor alle inkomens een stijging van de maximale hypotheek. Maar bij een gelijkblijvend inkomen daalt de maximale hypotheek voor bruto inkomens boven de 40.000 euro. Dit komt onder andere door de hogere inflatie dit jaar en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Voor het Nibud is het belangrijk dat huishoudens na het afsluiten van de hypotheek genoeg geld overhouden om de overige uitgaven te betalen. Door hier rekening mee te houden wordt het risico op financiële problemen door een te hoge hypotheek verkleind.

Directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud: “We zien dat deze wettelijke financieringslastnormen hun doel bereiken. Uit een recent onderzoek naar uitgaven aan wonen blijkt dat slechts 8% van de huiseigenaren te maken heeft met te hoge woonlasten. Dit zijn vooral mensen met een relatief laag inkomen. Ook ziet het Nibud dat het kopers beter lukt om voldoende spaargeld apart te leggen. Van de kopers heeft 79% meer dan de minimale buffer die het Nibud adviseert. Uiteraard zijn onze normen slechts een leidraad. Het blijft voor koper en hypotheekverstrekker belangrijk om goed naar de individuele situatie te kijken.”

Tweede inkomen telt meer mee

Het Nibud adviseert om bij het bepalen van het financieringslastpercentage het tweede inkomen in 2020 voor 80% mee te laten tellen. Dat is meer dan in 2019. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen twee- en eenverdieners neemt door belastingwijzigingen al enkele jaren toe en zal de komende jaren nog verder oplopen. In 2016 heeft het Nibud daarom voorgesteld om stapsgewijs het tweede inkomen meer mee te laten tellen. Dit jaar, 2019, telt het nog voor 70% mee.

Hogere hypotheek voor energiezuinige woning

Ook kunnen kopers, net als voorgaande jaren, een hogere hypotheek krijgen voor zeer energiezuinige woningen of voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Zowel bij het aangaan van een hypotheek als bij het verhogen van een bestaande hypotheek voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning, kan een bedrag van ten hoogste 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Voor extreem energiezuinige woningen kunnen bedragen van 15.000 of 25.000 euro buiten beschouwing gelaten worden.

Wanneer het gaat om een bestendige situatie, kan de hypotheekverstrekker er overigens voor kiezen om in individuele gevallen af te wijken van de leennormen, mits dit gemotiveerd en onderbouwd wordt. Meer verstrekken zou bijvoorbeeld kunnen als er sprake is van een onvoorwaardelijke inkomensstijging op korte termijn of als iemand door oversluiten zijn hypotheeklasten kan verlagen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.