Florius houdt de vaart erin op de digitale snelweg

0

Florius begon 2023 met een versnelling van haar acceptatieproces door gebruik te maken van de HDN-standaard CA/CX. Op het gebied van brondata heeft de geldverstrekker ook voor 2024 weer een aantal uitbreidingen op stapel staan en ook het aantal Kansrijke Momenten zal verder worden uitgebreid om het advieskantoor te ondersteunen bij het klantbeheer.

Met directeur Karin Polman kijken we eerst naar wat het nieuwe jaar ons mogelijk gaat brengen. De betaalbaarheid van woningen zal volgens Polman in 2024 verbeteren door loonstijgingen en een lagere hypotheekrente. Daarbij refereert ze aan een aantal voorspellingen die zijn gedaan door het Economisch Bureau van ABN Amro. De economen verwachten dat de gemiddelde woningprijs eind dit jaar 3% lager uitkomt en in 2024 weer een stijging zal laten zien van 2,5%.

Het gebrek aan geschikte nieuwbouwwoningen gaat ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt, waardoor het aantal transacties laag blijft. De economen gaan uit van een daling van het aantal transacties met 5% in 2023 en 2,5% in 2024. “Daarmee lijkt het slechte sentiment langzaamaan om te slaan”, aldus Polman.

Doorstromer profiteert in 2024

De wijziging van de leennormen kan volgens het economisch bureau van ABN Amro volgend jaar de toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen vergroten, omdat door de extra leencapaciteit duurzame nieuwbouwwoningen voor een grotere groep beschikbaar komen.

De economen wijzen ook op de keerzijde van de nieuwe leennormen. Starters zullen door deze aanpassing vaker noodgedwongen moeten kiezen voor goedkopere woningen met een lager energielabel en staan daarmee dus voor een grotere verduurzamingsopgave, waarvoor dan weer wel meer geleend mag worden.

Polman verwacht dat deze energielabelafhankelijke leennormen gaan zorgen voor nog grotere verschillen in de ontwikkeling van woningwaarde tussen energiezuinige en energieslurpende woningen. “Het verschil in leencapaciteit kan oplopen tot 50.000 euro. Dat is erg veel. Ik verwacht dat mensen die het zich financieel kunnen veroorloven hierdoor bewuster keuzes gaan maken. De keerzijde is dat het vooral de doorstromer met een goed energielabel is die hiervan het meest profiteert. Door de extra leencapaciteit komt hun oude woning bij een grotere groep woningzoekenden in beeld en tegelijkertijd kunnen zij zelf een duurdere nieuwbouwwoning kopen”, aldus Polman, die in de nieuwe leennormen een advieskans ziet voor de hypotheekadviseur. “Het maakt de hypotheekaanvraag voor de consument complexer en daarmee wordt een goed advies nog belangrijker in 2024.”

Florius Verduurzaam Hypotheek

Toen Florius in 2019 de eerste verduurzamingshypotheek introduceerde leefde dit onderwerp eigenlijk nog niet echt bij de adviseur en de consument. Door de energiecrisis is dat volledig omgeslagen en is woningverduurzaming standaard onderdeel geworden van het advies. Is het niet de adviseur die daarover begint, dan zal de klant het zelf inbrengen. Dat ziet Florius ook terug bij de verbeterde Florius Verduurzaam Hypotheek. Die is goed ontvangen door het intermediair. Polman spreekt van een verviervoudiging van het aantal aanvragen sinds de lancering op HypoVak.

Meest opvallende vernieuwing is de maximale looptijd die is verlengd van 15 jaar tot 30 jaar. Daarmee dalen de maandelijkse lasten, wat toch nog vaak het uitgangspunt is voor mensen die overwegen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Met het verlengen van de looptijd komt Florius tegemoet aan een uitdrukkelijke vraag die zowel vanuit het intermediair als de consument steeds vaker werd gesteld, zegt Polman.

“Met de verbeterde versie van de Florius Verduurzaam Hypotheek bieden we nu een mooie optie aan voor het verduurzamen van de woning, met een aantrekkelijke rente. Tot het einde van 2023 ontvangt elke klant die via de adviseur een Florius Verduurzaam Hypotheek of een hypotheek met ruimte voor EBB/ EBV afsluit ook nog eens een gratis energielabel.”

“De nieuwe leennormen zijn een advieskans voor de hypotheekadviseur”

Verduurzamingspotentieel

Ondanks alle in de markt beschikbare oplossingen en varianten die het verduurzamen van de woning financieel aantrekkelijk maken, is het in de praktijk voor woningbezitters met een slechter energielabel geen vanzelfsprekendheid om daarvan gebruik te maken. “Daarom zijn we nu toe aan een nieuwe fase”, zegt Polman. “Een fase waarin deze groep klanten actief geholpen wordt om minimaal naar een C label te gaan.”

Hiervoor heeft Florius de tool Kansrijke Momenten uitgebreid met het onderdeel ‘verduurzamingspotentieel’. De adviseur krijgt een overzicht van zijn klanten met een energielabel D of lager op het scherm te zien, die in de afgelopen drie jaar geen extra leningdeel hebben afgesloten, bijvoorbeeld voor een duurzame verbouwing.

“Adviseurs worden hiermee gestimuleerd om mogelijkheden tot verduurzaming met deze klanten te bespreken. Een kansrijk moment om de energierekening te verlagen en het woongenot te verhogen”, aldus Polman, die ook constateert dat beheer in het afgelopen jaar een belangrijkere rol is gaan spelen op de advieskantoren. Florius gaat ervan uit dat deze ontwikkeling zich in 2024 zal voortzetten, mede onder druk van de toezichthouder.

Nieuwe databronnen

In de praktijk ziet Florius dat adviseurs brondata vooral willen omarmen als die aansluiten op hun bestaande werkwijze. Wijkt de toepassing te veel af van de standaardmanier van werken, dan wordt het minder of helemaal niet gebruikt. Om die reden is Florius begin dit jaar aangesloten op de HDN-standaard CA/CX, waardoor alle partijen in de keten gebruikmaken van dezelfde bron(data).

Zo wordt de brondata die de met Florius samenwerkende adviseurs gebruiken in het eigen adviespakket, door de geldverstrekker geheel automatisch gebruikt voor de acceptatie van een hypotheekaanvraag. Op dit moment wordt gebruikgemaakt van de databronnen MijnOverheid, UWV en MijnPensioenoverzicht.

Polman verwacht het aantal bronnen in 2024 verder uit te breiden. Zo zal het ‘bewijs inschrijving echtscheiding’ worden vervangen door brondata op te halen uit het Basis Registratie Personen (BRP) en gaat Florius adviseurs faciliteren om ook de DUO-gegevens als data door te sturen als dit in hun adviespakket aanwezig is.

Tot slot kijkt de geldvertrekker ook naar de mogelijkheid om data vanuit e-wallets (persoonlijke digitale kluis met digitale identiteit) te ontsluiten, maar benadrukt Polman, die toepassing bevindt zich nog in een conceptuele fase. “Door daar nu al naar te kijken kunnen we straks als het gebruik ervan toeneemt snel stappen zetten. Op die manier blijven we op de markt vooruitlopen en onze positie als pionier continueren. Daar gaat de adviseur ook in 2024 weer het nodige gemak en de snelheid van ervaren.”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2024

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.