‘Bij Obvion verdient iedereen een duurzaam huis’

0

Obvion wenst de adviseur voor 2024 een duurzaam businessmodel, gegenereerd door actief klantbeheer.

Ondanks de veranderende marktomstandigheden kijkt Peter Dijks, Chief Commercial Officer (CCO), tevreden terug op 2023. “We hebben een uitstekend jaar gedraaid. De band met de adviseurs is verder verstevigd, onze medewerkerstevredenheid is uitstekend en ook de productie hebben we goed op peil kunnen houden in de veranderende markt waarin we zitten. Door te luisteren naar onze adviseurs en hun behoeften brengen we vernieuwingen aan in ons product en diensten en passen we al dan niet ons beleid aan. Zo blijven we wendbaar richting klanten en adviseurs.”

De meeneemregeling heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat klanten langer bij de hypotheekverstrekker uit Heerlen blijven. Er zijn weken geweest waarin 30% van de hypotheken bij Obvion op basis van de meeneemregeling werd gesloten. “Dat was vroeger het percentage van de oversluiters. Dat aantal is inmiddels geminimaliseerd”, aldus Dijks.

Klantbeheer

Duurzaamheid en actief klantbeheer zijn speerpunten waar Obvion op inzet voor de middellange termijn. Wet- en regelgeving zorgt er volgens de hypotheekverstrekker voor dat klantbeheer steeds intensiever wordt. Daarin speelt Europa een belangrijke rol, bijvoorbeeld op het dossier aflossingsvrij waar de ECB en AFM in meekijken. Het probleem met klantbeheer is dat veel adviseurs dit nog niet actief oppakken, ook niet als dit op basis van wet- en regelgeving wel zou moeten.

Voor Obvion reden om strategisch in te grijpen. Dijks: “Vooropgesteld dat wij aan de voorkant onvoorwaardelijk voor het onafhankelijke advies kiezen, gaan we aan de achterkant op specifieke beheerthema’s experimenteren met execution only. Mede ingegeven door wet- en regelgeving waar wij als geldverstrekker direct op afgerekend kunnen worden. Beheer is geen vrijblijvendheid meer en natuurlijk zijn er veel advieskantoren mee bezig, maar vaak niet consistent. Thema’s als duurzaamheid en aflossingsvrij zijn daar goede voorbeelden van.”

“Het energieverbruik van een woning wordt misschien wel belangrijker dan het energielabel”

Dijks: “Het distributielandschap wordt steeds belangrijker. Zo ook in de beheerfase. Op dit moment wordt er gekeken welke bediening gegeven kan worden aan advieskantoren die op het gebied van klantbeheer de ondernemende werkwijze van Obvion volgen. Dit in lijn met de bestaande segmentatie in dienstverlening bij het verstrekken van onze hypotheken.”

Judith Pijnenburg, Chief Operations Officer: “Daarbij kijken wij ook naar binnen. Om het de adviseur gemakkelijker te maken onderzoeken we hoe we (nog) meer data waarover wij beschikken naar de adviseur kunnen brengen, daarbij rekening houdend met privacywetgeving. Versnelling op automatisering en digitalisering met focus op end-toend- klant- en adviseursprocessen, gecombineerd met persoonlijk contact is randvoorwaardelijk.”

Verduurzamen

Op het thema duurzaamheid onderzoekt de geldverstrekker momenteel de mogelijkheid om de duurzaamheidskorting uit te breiden naar andere energielabels. Nu geldt die korting voor woningen met een energielabel A en hoger.

‘Bij Obvion verdient iedereen een duurzaam huis’

Judith Pijnenburg Chief Operations Officer bij Obvion

Ook de pilot waarin bestaande klanten onder voorwaarden gebruik kunnen maken van een verduurzaamdepot wordt volgend jaar verder uitgebouwd. Binnen de pilot kunnen bestaande klanten een duurzaamheidsdepot van maximaal 9.000 euro digitaal aanvragen. Obvion is de uitrol gestart bij de hypotheekketens en uiteindelijk zal dit voor steeds meer klanten beschikbaar worden. Door in deze pilot minder stukken op te vragen is een stuk complexiteit uit het proces gehaald. Minder complexiteit in het adviestraject geeft een tijdbesparing, waardoor het minder hoeft te kosten.

Dat wil overigens niet zeggen dat Obvion aan deze pilot geld overhoudt, zegt Dijks. “We vinden dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze klanten toe. Daarnaast lopen we vooruit op Europese wetgeving die er op dat vlak gaat komen. Ons streven is dat bij Obvion iedereen een duurzaam huis verdient. Niet alleen vanwege de lagere energierekening, maar vooral ook omdat het prettiger wonen is.”

De ambitie van Obvion om op het thema duurzaamheid voorop te lopen heeft in 2023 weer mooie resultaten opgeleverd. Meer dan 40% van de nieuwe klanten financierde verduurzaming dit jaar mee bij Obvion en er werden al ruim 10.000 nieuwe duurzaamheidsdepots geopend. Dat ligt ver boven de doelstelling van het afgelopen jaar.

In 2024 wil de hypotheekverstrekker met nieuwe pilots ook meer doen voor klanten met een woning die een energielabel hebben in de categorie E, F en G. Door deze mensen te helpen hoopt de geldverstrekker ook deze groep in beweging te krijgen.

Energielabel of energieverbruik

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage die banken verplicht om vanaf boekjaar 2024 over duurzaamheid te rapporteren. Daarmee wordt de impact van de aanbieder op het milieu en de samenleving in kaart gebracht. Onderdeel van die rapportage is het gemiddelde energielabel van de hypotheekportefeuille. Omdat een definitief energielabel pas verplicht is bij verkoop van de woning, zullen banken op basis van ‘oude data’ rapporteren.

Het is een kostbare en ook een logistiek onhaalbare zaak om alle woningen in Nederland op korte termijn te voorzien van een correct energielabel. Dat is voor een individuele geldverstrekker niet te doen, zegt Dijks, die voorrekent dat dit voor Obvion zou uitkomen op bijna 60 miljoen euro.

Dijks: “We onderzoeken met partijen in de branche zoals NHG of Stater hoe we een centrale database kunnen realiseren waarin de nu nog vaak versnipperde data van alle woningen in heel Nederland samenkomen. Denk daarbij aan het energieverbruik van een woning naast een energielabel. Want dat kan in de toekomst misschien weleens een belangrijker meetpunt worden dan het energielabel.”

Bij Obvion is iedereen welkom

Diversiteit en inclusie was dit jaar een prijswinnend thema voor Obvion. De geldverstrekker wordt gezien als het meest inspirerende voorbeeld op het gebied van DE&I in de financiële dienstverlening. Op het hoofdkantoor in Heerlen wordt al enkele jaren ingezet op een diverse, gelijkwaardige en inclusieve cultuur, waarin er respectvol wordt omgegaan met elkaars normen en waarden en culturele achtergrond.

“Bij Obvion voel je je welkom om wie je bent”, zegt COO Judith Pijnenburg. “We blijven aandacht voor dit thema vragen. Zo willen we volgend jaar na een succesvolle pilot het gebruik van geanonimiseerde cv’s bij werving van nieuwe medewerkers breder inzetten en zijn we onlangs gestart met een boekenclub waarin we een thema als DE&I aan de hand van een boek bespreken. Het gaat hierbij vooral om bewustwording. Diversiteit is het stadium van man/vrouw al lang gepasseerd, het is zo veel meer en het brengt je zo veel meer. Dat merken wij bij Obvion elke dag weer.”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2024

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.