Maak jij de pensioenkeuze inzichtelijk?

0

De financiële planning rond pensioen is ingewikkeld, stelt Jan Blonk, informatiemanager Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), vast. Tegelijkertijd creëert het nieuwe pensioenstelsel een enorme informatiebehoefte bij werkgevers, werknemers en consumenten. Dat maakt een adviesverbreding met vermogen en pensioen interessant voor de hypotheekadviseur die wil investeren in een zekere toekomst.

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de versobering van het nabestaandenpensioen zijn volgens Nathan Brouwer, Enterprise Account Executive bij Figlo, dé kansrijke thema’s voor 2024 en daarna. Kansrijk voor de hypotheekadviseur die naar verbreding zoekt en wil investeren in vermogen en financiële planning.

Hij ziet in de huidige hypotheekmarkt het perfecte moment om die keuze voor nieuwe en langdurige klantrelaties nu te maken. “De Wtp is voor iedereen nieuw. Hierdoor is de informatiebehoefte bij werkgevers, werknemers en consumenten groot. Er moeten keuzes worden gemaakt en daarin kan de adviseur zijn relaties begeleiden door die keuzes inzichtelijk te maken. Een groot bedrag ineens klinkt goed, maar wat zijn daarvan de consequenties voor later?”, aldus Brouwer.

“De Wtp is bij uitstek het moment voor een goed financieel plan en daarin ondersteunt Figlo de adviseur met goede planningssoftware. Maar ook de versobering van het nabestaandenpensioen kan grote consequenties hebben. Misschien is het beter om in een lijfrente op te bouwen. Maar wie gaat de klant dat vertellen en hem daarbij helpen? Daar zal de klant zelf niet zomaar achter komen.”

Specialist of generiek

SPH staat voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, een verplicht gesteld beroepspensioenfonds voor vrijwel alle huisartsen in Nederland. Het laatste jaarverslag vermeldt 15.253 actieve deelnemers, 7.728 gepensioneerden en een beleidsdekkingsgraad van 144%. Van alle deelnemers is 40% vrijgevestigd, 35% waarnemend, 16% in opleiding en 9% heeft een dienstverband. 65% is vrouw.

Jan Blonk, informatiemanager bij SPH

Sinds 1 januari 2022 voert Achmea Pensioen Services (APS) voor SPH de pensioenadministratie uit. Bovenop de wettelijke informatieplicht voorziet het pensioenfonds haar deelnemers ook van een volwaardig stuk financiële planning. Om de (pensioen)keuzes van de deelnemers inzichtelijk te maken gebruikt het pensioenfonds sinds jaar en dag de financiële planningssoftware van Figlo.

Financiële planning is zeker geen overbodige luxe voor huisartsen, vertelt Jan Blonk, informatiemanager bij SPH. “Huisartsen beschikken over relatief veel pensioengeld. Enerzijds via het pensioenfonds en anderzijds via opgebouwd vermogen in de derde pijler. Daarnaast zijn er vaak nog zaken die van invloed kunnen zijn op de pensioenkeuze, maar waar in het nu vak geen rekening mee wordt gehouden. Zo heeft een huisarts met een eigen praktijk te maken met maatschapscontracten waarin soms ook een AOW-leeftijd is opgenomen. Besluit je om eerder te stoppen, dan moet je tot die datum voor een waarnemer zorgen die je een ton per jaar kost. Ook kan er sprake zijn van gedeeld vastgoed of een woonwerksituatie. Een financiële planner kan de consequenties hiervan inzichtelijk maken, zodat de huisarts waar nodig vroegtijdig extra maatregelen kan treffen.”

Blonk merkt een hoog financieel bewustzijn op in de groep 40-50-jarigen. “Er wordt dan nagedacht over de invulling van het laatste deel van hun werkzame leven. Was er vroeger één stopmoment, nu wordt er veel meer naar dat moment toegewerkt door stapsgewijs minder te gaan werken en/ of de overstap van vrijgevestigd huisarts naar waarnemend te maken.”

Eigen planners

Het pensioenfonds heeft drie CFP-gecertificeerd financieel planners in dienst die de deelnemers helpen om inzicht te krijgen in de financiële situatie, nu en in de toekomst. Dit inzicht geeft de deelnemer meer houvast bij de te maken financiële keuzes, zoals in geval van de wens om minder te gaan werken, of stoppen met werken en de diverse pensioenkeuzes die gemaakt moeten worden in de pensioentransitie.

Deelnemers kunnen een financieel planningsgesprek aanvragen op het kantoor van SPH in Driebergen of digitaal en betalen hiervoor een laagdrempelige eigen bijdrage. Het gesprek duurt 1,5 tot 2 uur en na afloop kan de deelnemer aanvullend kiezen voor een korte rapportage of een uitgebreide uitwerking.

“Een volwaardige gesprekspartner is een specialist”

Dat het fonds eigen CFP-gecertificeerd financieel planners in dienst heeft is een bewuste keuze, vertelt Blonk. “Een onafhankelijk financieel planner die een huisarts aan tafel krijgt moet voor een goed inzicht ook onze pensioenregeling van a tot z kennen en op de hoogte zijn van de specifieke problematieken. Grote gespecialiseerde intermediairs als VVAA en het financieel adviesbureau voor medici Sibbing kennen onze regeling door en door, maar dat is voor een kleine financieel adviseur met een paar huisartsen of medisch specialisten in de boeken niet te doen. Onze huidige regeling kent bijvoorbeeld een hele goede overlijdensrisicodekking. Ik durf te stellen dat die zo goed is, dat een deelnemer geen losse ORV bij zijn hypotheek nodig heeft. Toch doen ze dat allemaal wel omdat de hypotheekadviseur onze regeling niet kent. Toen ik zelf mijn hypotheek bij een adviseur afsloot werd er niet eens naar mijn pensioen gevraagd…”

“Om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor een deelnemer van een beroepspensioenfonds is specialisatie een vereiste. Maar er zijn heel veel mensen die niet verplicht zijn aangesloten bij een beroepspensioenfonds, die de financieel planner met zijn kennis en kunde prima kan bedienen. Nu is er nog een enorme verscheidenheid aan pensioenregelingen, maar met de komst van het nieuwe pensioenstelsel wordt de pensioenmarkt op korte termijn een stuk overzichtelijker. Door die aanpassing is de informatiebehoefte enorm. Ga hiermee aan de slag, de markt is groot genoeg.”

Nathan Brouwer, Enterprise Account Executive bij Figlo

“Wees je er wel van bewust dat je deze keuze maakt voor de lange termijn. Wil je met generieke financiële planning snel veel geld verdienen in pensioenland, kies dan iets anders. Met een goed plan gericht op collectiviteiten én de bereidheid om je te verdiepen in de werkgever of brancheorganisatie, is er de komende jaren een goede boterham te verdienen. Zoek daarbij ook de samenwerking op met de accountant. Die samenwerking kan voor partijen versterkend werken.”

Klantbeheer

Alle inspanningen ten spijt, ziet Brouwer de hypotheek niet zo snel uitgroeien tot het startpunt voor klantbeheer. Financiële planning is daarvoor een veel beter en ook logischer moment, stelt hij. “Daarvoor moet je wel bereid zijn om in jezelf te investeren en het pittige opleidingstraject in te gaan. Je oude vak hoef je zeker niet los te laten. Maar het moment om te investeren in een zekere toekomst is nu.”

“Kies je hiervoor dan pluk je daar straks, als de informatiebehoefte rond pensioen een vlucht neemt, de vruchten van. Figlo Planning kan je daar als opzichzelfstaande adviesapplicatie bij helpen. De duidelijke opzet leent zich uitstekend om de consument tijdens het adviesgesprek mee te nemen en visueel inzicht te bieden in zijn financiële situatie en mogelijkheden. Herkenbaar voor de gebruikers van Figlo Hypotheken.”

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2024

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.