VFBO pleit voor eenvoudiger financiële en fiscale wetgeving

0

Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) pleit ervoor dat wetgeving voor de financieel adviseur, de burger en de overheid eenvoudiger, robuuster en begrijpelijker wordt. Deze oproep doet de brancheorganisatie aan de huidige vier formerende partijen.

Het VFBO heeft onlangs een brief gestuurd naar de fractievoorzitters die momenteel aan de formatietafel zitten. Hierin worden drie onderwerpen besproken:

  • Een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingheffing in box 3
  • Een vereenvoudiging van de fiscale behandeling eigen woning
  • Het ontwikkelen van beleid waarmee financieel advies toegankelijker en betaalbaarder wordt gemaakt, zodat de pensioendeelnemer beter gefaciliteerd kan worden bij de keuzebegeleiding in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (Wtp).

‘‘Vereenvoudiging van het systeem en de regelgeving dragen bij aan meer inzicht en rust in de financiële situatie van zowel de burger, als voor de adviseur die deze regelingen uit moet voeren, maar ook voor de overheid zelf. Deze onderwerpen moeten met de hoogste prioriteit voor de komende regeerperiode op de agenda staan”, aldus Conny Weber CFP, voorzitter VFBO.

Box 3

Het VFBO pleit voor het bepalen van inkomsten in box 3 op basis van vermogensaanwas en dat resultaat van (verhuurd) onroerend goed, aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

“De toenemende onzekerheid, complexiteit en snel opeenvolgende wijzigingen hebben een steeds grotere impact op het totale integrale financieel advies aan de consument”, aldus het VFBO. “Om deze problemen structureel voor de toekomst weg te nemen moet de voorgenomen nieuwe wetgeving uitgaan van eenvoudiger en rechtvaardiger belastingheffing in box 3. Deze uitgangspunten geven de burger vertrouwen, rust en zekerheid voor een kwalitatieve en begrijpelijke advisering.”

Fiscale behandeling eigen woning

VFBO pleit voor het op korte termijn vereenvoudigen van de eigenwoningregeling en het laten vervallen van de 30-jaars termijn.

“Er zijn sinds de invoering van Wet Inkomstenbelasting 2001 veel aanpassingen binnen de ‘eigenwoningregeling’ doorgevoerd. Vrijwel elke aanpassing heeft de eigenwoningregeling complexer gemaakt. Deze complicaties zijn inmiddels van dien aard, dat de regeling voor de burger, de adviseur en belastingdienst onuitvoerbaar is geworden.”

Het grootste zorgpunt van het VFBO is dat het eigenwoningverleden van de individuele belastingplichtige niet goed in beeld te brengen is, zodat bijvoorbeeld de resterende renteaftrek na 2031 niet goed is vast te stellen. “Door deze onzekerheid over de juiste fiscale uitgangspunten wordt de advieskwaliteit ondermijnd. Ook leidt dit tot toenemende discussie bij de acceptatie van hypotheekaanvragen (het is nog maar 7 jaar tot 2031).”

Faciliteren keuzebegeleiding Wtp

Het VFBO roept tot slot op om de Wet toekomst pensioen niet meer ter discussie te stellen, maar om samen met adviseurs, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de pensioensector actief en bestendig beleid te ontwikkelen om financieel advies toegankelijk en betaalbaar te maken.

“Integraal financieel advies bij keuzes rond het pensioen is van groot maatschappelijk belang. En daarom moet dit betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Bij keuzebegeleiding moet niet alleen naar de pensioenregeling zelf worden gekeken, maar ook naar andere inkomensvoorzieningen, het vermogen en de woonsituatie. Helaas regelt de Pensioenwet (Wtp) slechts een informatieplicht vanuit het pensioenfonds uitsluitend gericht op het pensioen zelf. Dit borgt onvoldoende de juiste keuzes en geeft een grote kans op maatschappelijke problemen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.