‘Financieel adviseur: een vak met perspectief!’

0

In de afgelopen jaren hebben wij al grote veranderingen in onze sector gezien. Ik denk dat we in de komende tijd opnieuw een periode van grote veranderingen tegemoet gaan. Het mooie is dat elke ondernemer nu zijn keuze voor de toekomst kan maken. Wat de juiste keuze is, zal pas blijken in de toekomst, maar ik wil u graag de lijnen schetsen, zoals ik die nu zie ontstaan.

Van oudsher is de hypotheekbranche te sterk transactiegericht. Nadat de hypotheekovereenkomst was gepasseerd, verdween bij veel adviseurs de klant definitief, of tenminste voor langere tijd, uit beeld. Ik denk dat we in de komende tijd zullen zien dat dit voor velen geen levensvatbaar model zal blijken te zijn. Het ontwikkelen en onderhouden van een duurzame en intensieve relatie met de klant zal het dominante model worden, en terecht!

Een tweede ontwikkeling die ik zie is dat, in heel snel tempo, een groot deel van de administratieve werkzaamheden binnen de kantoren zal verdwijnen. Brondata en data exchange maakt veel handmatig werk overbodig. Dit zal binnen enkele jaren majeure invloed hebben op de samenstelling van het personeelsbestand van financieel advieskantoren.

Breder advies

Meer en breder advies is de derde ontwikkeling die ik zie. Wet- en regelgeving blijven complex en worden, in mijn beleving, alleen maar complexer. Consumenten krijgen op een steeds breder gebied behoefte aan advies. Bijvoorbeeld over het financieel verantwoord duurzaam maken van de woning.

Ook het veilig en aangenaam ouder worden in de eigen woning of het (deels) verhuren van de woning binnen en buiten de familie gaat een steeds grotere rol spelen. De reguliere grootbanken zullen minder dan in het verleden toonaangevend zijn bij de hypotheek. Het adviesgebied van de financieel adviseur zal zich niet alleen verbreden maar ook verdiepen, want alles wat eenvoudig is, zal steeds meer gedigitaliseerd gaan verlopen.

KiFiD legt de lat hoger

Een vierde ontwikkeling is dat de samenleving, terecht, steeds hogere eisen aan ons als adviseur stelt. Ten aanzien van het advies bij de aankoop van de woning maar ook, en in toenemende mate, daarna. Het adviseren over de hypotheek zal verschuiven naar advies over de blijvende betaalbaarheid van woonlasten, ook gezien de andere uitgaven bij een gewijzigde leefsituatie, het zogenaamde besteedbaar inkomen.

Wie de uitspraken van de geschillencommissie KiFiD leest, zal het kunnen beamen: qua eisen die aan de adviseur worden gesteld, wordt de lat op een steeds hoger niveau gelegd.

Het vak van financieel adviseur wordt in snel tempo complexer en vraagt van de adviseurs permanent de intrinsieke bereidheid om te studeren om zich de nieuwe kennis en kunde eigen te maken. Advies op het basale niveau zal daarbij steeds meer via geautomatiseerde modules (robo advice) plaatsvinden. Voor hen die dat leuk vinden heeft het vak een schitterend perspectief. Voor hen die dit allemaal maar niets vinden, ben ik bang dat de toekomst voor hen binnen onze sector weinig vrolijks heeft te bieden.

Ik wil afsluiten met vier wensen:

  • Adviseur: kies onvoorwaardelijk voor de klant.
  • Wetgever: bescherm titel en vak financieel adviseur.
  • Toezichthouder: geef de goede adviseur meer vrijheid.
  • Aanbieders: luister naar de klantbehoefte en pas daar je producten op aan.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Evert Creemers

Evert Creemers is Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP).