Dijsselbloem onderzoekt herziening Wft

0

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Volgens Dijsselbloem zijn de omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. Daarom wordt er tot 1 maart 2017 een internetconsultatie gehouden over de Wft.

De verkenning heeft tot doel te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De verkenning richt zich volgens het ministerie voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving). “Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.”

Doel van de consultatie

Deze consultatie heeft volgens Financiën tot doel een goed inzicht in en volledig overzicht van alle problemen en oplossingsrichtingen te verkrijgen, zodat uiteindelijk een weloverwogen keuze kan worden gemaakt over een eventuele herziening van de Wft.

Belanghebbenden wordt gevraagd vanuit hun eigen perspectief op de Wft een visie te geven op de geschetste bevindingen en oplossingen. De reacties mogen betrekking hebben op het hele consultatiedocument.

Vijf opties

In het document zijn als handvat voor het opstellen van een reactie vijf opties, tussenvarianten en vragen uitgewerkt. Het is niet noodzakelijk om op alle opties of vragen te reageren of een reactie rond deze vragen of opties te concentreren. Ook andere, niet in het document aan de orde gekomen aspecten kunnen naar voren worden gebracht.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.