Zzp’ers verwachten pensioentekort

0

Maar liefst 15% van de Nederlandse zzp’ers leeft onder de armoedegrens en een groot deel (29%) spaart dan ook niet voor het pensioen. Recent onderzoek laat zien dat ongeveer een derde van de huidige zzp’ers verwacht in de toekomst een pensioentekort te hebben.

Dit zijn bevindingen van de SCP-publicatie ‘Bevrijd of beklemd?’. In deze notitie beschrijven onderzoekers Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom en Cok Vrooman de arbeidssituatie van zzp’ers. Het aandeel zzp’ers onder de werkenden groeide na de eeuwwisseling fors. Volgens CBS-cijfers steeg het van 7% in 2001 naar 11% in het voorjaar van 2014.

Uitkering
39% van de zzp’ers ontving in het verleden minstens eenmaal een uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers was dat lager: 30%. De beleidshypothese dat vooral mensen met een sterke arbeidspositie zzp’er worden, klopt dus niet. In 2012 woonde 15% van de zzp’ers in een huishouden waarin het gezamenlijke inkomen onder de armoedegrens van het SCP lag. Die was voor een alleenstaande toen 1.042 euro aan besteedbaar inkomen per maand. Onder werknemers was het aandeel armen lager, 3%.

Ze zijn echter tevredener met hun werk dan werknemers. Vooral over de aansluiting tussen werktijden en thuissituatie zijn ze erg te spreken. Slechts 6% van de zzp’ers wil liever een vaste baan in loondienst.

Pensioenvoorzieningen
Overigens is het feit dat er nu geen (grote) problemen zijn geen garantie dat die later niet zullen optreden. Gevraagd naar hun pensioenvoorzieningen gaf een groot deel van de zzp’ers, 29%, in 2012 aan dat zij niet op een of andere manier voor hun pensioen sparen. Zij bouwen vaker geen (aanvullend) pensioen op dan werknemers, zowel die met een tijdelijk als vast contract. Zij zullen in de toekomst dus veel vaker dan werknemers aangewezen zijn op uitsluitend een aow-uitkering.

Als zzp’ers wel voor hun pensioen sparen, doen zij dat meestal via zelf sparen/beleggen, gevolgd door een lijfrente of koopsompolis en de waarde van het eigen bedrijf. “De vraag is of zij op die manier voldoende opzij kunnen leggen”, aldus de onderzoekers. “Gezien het lage inkomen van een deel van de zzp’ers lijkt dit problematisch. Recent onderzoek laat zien dat ongeveer een derde van de huidige zzp’ers verwacht in de toekomst een pensioentekort te hebben.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.