Verduurzaming steviger verankerd in hypotheekaanvraag

0

Twaalf geldverstrekkers voegen nieuwe informatievelden toe aan de hypotheekaanvraag. Op basis van deze informatie worden de marktkansen voor verduurzaming in kaart gebracht. De nieuwe velden zijn ontwikkeld door HDN, in samenwerking met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen.

‘Het maakt de rol van de adviseur belangrijker en meer omvattend. Er zullen steeds meer middelen worden ontwikkeld om adviseurs hierbij te ondersteunen.’

Vanaf 17 december komen de nieuwe informatievelden via de HDN decemberrelease beschikbaar. In deze velden geven adviseurs aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en zo ja op welke wijze hij dit financiert. Op dit moment is het alleen mogelijk om bij de hypotheekaanvraag aan te geven wat de hoogte is van de energiebesparende voorzieningen (EBV) en het Energie Bespaar Budget (EBB), zodat op basis van dit bedrag een verruiming van de financieringslast kan plaatsvinden. Het hangt van de geldverstrekker af of de nieuwe informatievelden verplicht ingevuld moeten worden. Dat is afhankelijk van de betreffende geldverstrekker. Sommige stellen het verplicht, bij anderen is het optioneel.

Volg de voorhoede

Door de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens moet een beter beeld ontstaan van verduurzaming in de woningmarkt en kan hier door aanbieders en intermediairs beter op worden ingespeeld. De eerste twaalf geldverstrekkers die vanaf 17 december werken met de nieuwe informatievelden zijn: Rabobank, Obvion, Vista Hypotheken, ABN Amro, Florius, MoneYou, Venn, Woonnu, Onderlinge ’s-Gravenhage, Triodos, Reaal en Merius. Het initiatief om deel te nemen hebben deze geldverstrekkers zelf genomen. De overige geldverstrekkers wordt opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

Kansrijke inzichten

Met deze wijzigingen in de decemberrelease van de standaard hoopt HDN beter inzicht te kunnen geven in de voortgang van de verduurzamingsopgave. Door de gestandaardiseerde vraagstelling ontstaat een beeld van de verduurzaming in verschillende adviessituaties en klantgroepen. Op basis hiervan kunnen geldverstrekkers en intermediairs ontdekken waar de ‘markt’ ligt voor verduurzaming en of hier kansen blijven liggen. Bovendien wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland.

Merlyn van den Berg (op foto rechts), directeur en bestuurder bij HDN: “Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een grote maatschappelijke opgave. Met de invoering van deze vragen kunnen we de voortgang daarvan gaan monitoren. We roepen daarom alle geldverstrekkers op om hier hun steentje aan bij te dragen en de nieuwe verduurzamingsvelden toe te voegen aan hun HDN-schema.”

Kan de adviseur zelf ook de antwoorden bij HDN aanleveren zolang een geldverstrekker of zijn adviespakket de verduurzamingsvragen nog niet heeft opgenomen? Van den Berg: “Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk. We hopen dat het in mei een generieke functionaliteit wordt, zodat de adviseur in alle gevallen – ongeacht de geldverstrekker – in staat wordt gesteld om deze informatie aan te leveren.”

Eerste stap

Vista Hypotheken en CMIS Franchise zijn twee van de ruim tachtig deelnemers aan het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Floor van Workum (Vista) en Martin Hagedoorn (CMIS) willen graag benadrukken dat andere geldverstrekkers niet hoeven te wachten tot de nieuwe informatievelden generiek worden. Die kunnen ze namelijk nu al gaan uitvragen. “Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet, die onderdeel is van een groter plaatje. Zo zullen adviessoftwarebouwers de komende maanden verduurzamingsvragen ook in de inventarisatie beschikbaar stellen en zal HDN komen met een verduurzamingsdashboard.”

Welke gegevens precies worden opgenomen in het verduurzamingsdashboard wordt door HDN in samenspraak met de gebruikers van het dashboard bepaald. Merlyn van den Berg: “De nieuwe informatievelden zijn natuurlijk belangrijk en bijvoorbeeld ook het energielabel. Als je die informatie afzet tegen geografische locatie, LTV of klantprofiel, dan word je als geldverstrekker in staat gesteld om meer inzicht te krijgen in je eigen markt en kun je bepalen waar de kansen voor verdere verduurzaming liggen.”

Breder adviseren

Hagedoorn (op foto midden) denkt dat adviseurs snel de voordelen gaan zien van de nieuwe informatievelden en daar serieus werk van maken. “Het is nieuw, dus wellicht even wennen. Het gaat om twee korte vragen, waardoor de impact qua invoer heel beperkt is. Die geringe tijdsinvestering levert de adviseur uiteindelijk veel meer op. Door de uitvraag krijgen we veel meer informatie over verduurzaming. Bijvoorbeeld over adviessituaties en klantgroepen. Bovendien kan het een adviseur ook helpen om verduurzaming aan de orde te stellen tijdens het adviesgesprek. Dat maakt de rol van de adviseur belangrijker en meer omvattend. Er zullen steeds meer middelen worden ontwikkeld om adviseurs hierbij te ondersteunen.”

Sectorcollectief Duurzaam Wonen

Tachtig geldverstrekkers, intermediairs, opleiders en instanties maken via het Sectorcollectief Duurzaam Wonen verduurzaming integraal onderdeel van hun dienstverlening. Door deze krachtenbundeling hoopt de sector het draagvlak onder hypotheekadviseurs te vergroten, met als uiteindelijk doel dat zij hun klanten actief adviseren en stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Door een gedegen opleiding aan te bieden wil het collectief het belang van verduurzaming van de eigen woning beter bij de adviseur en consument onder de aandacht brengen. Bij de start had het collectief de ambitie dat eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs met succes deze e-learning Adviseur Duurzaam Wonen moest hebben afgerond.

De kracht van samen

Met nog een paar weken te gaan moet hiervoor nog een klein eindsprintje worden ingezet, verklapt Vista directeur en initiatiefnemer van het Sectorcollectief, Floor van Workum (op foto links). “Hoewel het nog niet zeker is dat we deze doelstelling op 31 december gaan behalen, wil ik namens alle deelnemers van het Sectorcollectief mijn dank en waardering uitspreken.

Het is een megaprestatie dat het onderwerp verduurzaming in dit bijzondere jaar waarin Covid-19 de boventoon voerde, waarin de hypotheekmarkt circa 40% groter was, zo veel aandacht heeft gekregen. En dat duizenden adviseurs zich voor dit onderwerp hebben ingezet, ondanks de overvolle agenda. Het laat zien hoeveel impact de sector als geheel kan maken en wat de kracht van samen is.”

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.