NVHP waarschuwt alert te zijn bij meeneemregeling

0

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) roept haar leden én de consument op om extra alert te zijn op de voorwaarden die gelden bij meeneemregelingen. De voorwaarden die de hypotheekverstrekker hieraan verbindt kunnen per aanbieder verschillen. Precies daar wringt de schoen.

De meeneemregeling is volgens Ilja Nanninga (foto), secretaris van de NVHP, een containerbegrip geworden. Vooral bij consumenten bestaat er volgens haar onvoldoende besef dat de voorwaarden waaronder dit recht bestaat per aanbieder sterk kunnen verschillen. “Adviseurs en Hypothecair Planners doen er verstandig aan om, wanneer dit onderwerp aan de orde komt, zeer nauwkeurig te kijken naar de exacte voorwaarden die de aanbieder verbindt aan het recht om de afgesproken rente mee te nemen naar een nieuwe hypotheek.”

Groot financieel belang

De meeneemregeling is een faciliteit die de hypotheekaanbieder aan hypotheekgevers kan verlenen om de rente die tussen partijen is afgesproken ‘mee te nemen’ als in de toekomst een andere woning wordt aangekocht en waarvoor de consument opnieuw een hypothecair krediet bij de betreffende aanbieder wil afsluiten. Over het restant van de lening kan dan, voor de periode dat de rentevastperiode nog niet is afgelopen, dit bedrag tegen die rente ook voor de nieuwe hypotheek worden geleend.

Bij een fors deel van de in de afgelopen jaren afgesloten hypotheken hebben consumenten gekozen om de op dat moment geldende lage tot zeer lage rente tot wel 40 jaar vast te zetten. Deze consumenten hebben bij eventuele verhuizing een groot financieel belang bij het kunnen meeverhuizen van deze lage rente naar hun nieuwe hypotheek.

Voorwaarden op tijd lezen

Is er sprake van een dergelijke faciliteit dan wordt dit recht doorgaans in de voorwaarden van het hypothecair krediet vastgelegd. De voorwaarden die de aanbieder aan dit recht verbindt kunnen per aanbieder verschillen.

Wanneer consumenten onvoldoende inzicht hebben in de voorwaarden waaronder zij de rente kunnen meenemen, kan dat er volgens de NVHP toe leiden dat consumenten te lichtvaardig besluiten nemen bij de aankoop van een nieuwe woning. Dan lopen zij het risico dat in een te laat stadium blijkt dat de nieuwe woning niet gefinancierd kan worden op de wijze waarvan zij waren uitgegaan.

Een miljoen lijkt veel

Zo zijn er aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat de meeneemregeling geldt tot maximaal een miljoen euro. “Als echter de bedragen worden opgeteld van de resterende lening van de oude woning, de hypotheek voor de nieuwe woning én het bedrag dat nodig is de periode te overbruggen tussen het moment van aankoop nieuwe woning en verkoop oude woning, dan kan ook bij reguliere woningen dit maximum al snel overschreden worden. Vooral in de grote steden kan dit spelen”, aldus de NVHP. “Blijkt er dan geen recht te zijn om het rentepercentage van de oude hypotheek mee te nemen, dan zal de aankoop van de nieuwe woning mogelijk niet meer te financieren zijn op basis van de huidige rentes.”

Eerst verkopen dan meenemen

Er zijn ook aanbieders die in hun voorwaarden hebben opgenomen dat, om voor het recht om de rente van de oude hypotheek mee te nemen, eerst de oude woning moet worden verkocht voordat de nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Onder meer bij consumenten die besluiten een eigen woning te gaan bouwen kan deze bepaling volgens de NVHP tot gevolg hebben dat de financiering voor de nieuwe woning niet meer haalbaar is.

Geen deling bij scheiding

Er zijn ook verschillen hoe aanbieders omgaan met het recht om de rente mee te nemen bij echtscheiding. Zo ziet de NVHP aanbieders die het aan de ex-partners overlaten hoe zij dit recht tussen beide partners verdelen, terwijl andere aanbieders het meeneemrecht uitsluitend toekennen aan de partner die in de voorheen gemeenschappelijke woning blijft wonen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.