Meer grootschalige woningbouwlocaties nodig om toekomstig woningtekort op te lossen

0

De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden gebouwd, vindt het demissionaire kabinet.

Minister Hugo de Jonge (foto) van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat daarom op zoek naar locaties voor nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouwprojecten. Ook wil hij met extra regie zorgen dat in de 17 al bestaande Novex-gebieden voor grootschalige woningbouw de potentie voor nieuwe woningen nog meer wordt benut. Dit schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer bijpraat over de voortgang van de aanpak Grootschalige Novex-woningbouwlocaties.

Novex

In Nederland zijn tot en met 2030 981.000 nieuwe woningen nodig. Maar ook daarna – in de periode tot en met 2050 – wordt een groei in de bevolking voorzien. Alleen bouwen op kleine en middelgrote locaties levert niet genoeg woningen op om aan deze groeiende vraag te voldoen. Daarom zet De Jonge, naast maatregelen als de Startbouwimpuls en de Woningbouwimpuls, ook in op uitbreiding van de 17 grootschalige Novex-woningbouwlocaties. Zowel door binnen de bestaande gebieden meer te bouwen, als door het aanwijzen van nieuwe gebieden.

Bevolkingsgroei

De Jonge: “Ook als we er in slagen meer grip op onze groei te krijgen, zal er toch nog steeds fors meer gebouwd moeten worden om de bevolkingsgroei aan te kunnen. Daarvoor zijn meer locaties voor grootschalige woningbouw nodig. Op de huidige 17 grootschalige woningbouwlocaties is ook na 2030 nog een flinke uitbreiding mogelijk, daarnaast zullen we in het komende jaar nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw aan moeten wijzen. Daarvoor kijken we nadrukkelijk ook naar het oosten, het noorden en het zuiden. We zullen heel Nederland moeten benutten en heel Nederland recht moeten doen.”

Actieve betrokkenheid Rijk

Op de 17 Novex-locaties worden onder regie van de overheid hele nieuwe wijken en stadsdelen gecreëerd waar mensen wonen, werken, leren en elkaar ontmoeten. Per locatie gaat het om minimaal 3.000 woningen. 25 gemeenten ontvangen voor deze gebieden een bijdrage uit het gebiedsbudget van in totaal 475 miljoen euro. Daarnaast is er 6 miljard euro beschikbaar voor schaalsprongen, mobiliteitspakkettenmaatregelen en netwerkopgaven.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.