Klaverblad ziet gezonde toekomst gloren

0

Voor een gezonde toekomst als zelfstandige coöperatie stond 2019 voor Klaverblad Verzekeringen in het teken van verandering. Het verhogen van het serviceniveau aan de klant, groei en het beheersen van de kosten stonden hoog op de agenda.

De organisatiestructuur van Klaverblad werd in 2019 platter en er werd gereorganiseerd. De verkoop van het groepsonderdeel Klaverblad Levensverzekering was een grote stap. Grote stappen waren er ook op het gebied van de automatisering. Bij de acceptatie van de meeste verzekeringen kunnen gegevens nu via straight through processing automatisch verwerkt worden en ook bij de claimafhandeling zijn de eerste stappen hierin gezet.

Klaverblad werkt samen met 3.161 assurantieadviseurs. In 2019 werd met 200 assurantiekantoren een samenwerkingsjubileum gevierd, waarvan vier keer een veertigjarige en één keer een vijftigjarige samenwerking.

Verkoop levenbedrijf

Met de afronding dit jaar van de verkoop van Klaverblad Levensverzekering aan Lifetri Groep, is de verzekeraar nu volledig gefocust op de schade- en inkomensverzekeringen. De cijfers over het boekjaar 2019 zijn nog wel inclusief de resultaten van het levensverzekeringsbedrijf. Klaverblad ziet de brutopremies vorig jaar bij het schadebedrijf met ruim 12% naar toenemen tot 130,9 miljoen euro. De medische branche laat een groei van bijna 5% zien, naar 50,7 miljoen euro en bij de levensverzekeringen neemt de premie met 0,8 % licht toe naar 64,1 miljoen euro. Over het boekjaar 2019 is dankzij de positieve beleggingsresultaten wel een fors hoger netto-resultaat geboekt van 85,3 miljoen euro (2018: € 3,1 miljoen).

Motorrijtuigen

De brutopremies voor motorrijtuigverzekeringen bedroegen € 46,9 miljoen (2018: € 41,9 miljoen), een toename van 12,0% (2018: 14,8%). De geleden schade bedroeg € 48,1 miljoen (2018: € 27,5 miljoen). Het resultaat technische rekening bedroeg € 15,8 miljoen negatief (2018: € 0,6 miljoen negatief). De combined ratio bedroeg 139% (2018: 105%). De verslechtering van het resultaat technische rekening is het gevolg van negatieve uitloopresultaten.

Brand

De brutopremies voor brandverzekeringen namen toe met 12,8% (2018: 17,6%) en bedroegen € 58,4 miljoen (2018: € 51,8 miljoen). De geleden schade bedroeg voor herverzekering € 32,1 miljoen (2018: € 34,1 miljoen). Het resultaat technische rekening bedroeg € 0,3 miljoen positief (2018: € 4,1 miljoen negatief). De combined ratio bedroeg 97% (2018: 110%). De verbetering van het resultaat technische rekening komt door de groei van de portefeuille en daling van de schadelast.

Overige schadebranches

De brutopremies in de overige schadebranches, die voor het grootste gedeelte bestaan uit aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven en particulieren, stegen met 11,7% (2018: 15,7%) van € 22,9 miljoen naar € 25,6 miljoen. De geleden schade bedroeg € 18,1 miljoen (2018: € 11,0 miljoen). Het resultaat technische rekening bedroeg € 4,1 miljoen negatief (2018: € 3,2 miljoen positief). De combined ratio bedroeg 111% (2018: 93%). De verslechtering van het resultaat technische rekening komt door negatieve uitloopresultaten.

Medische verzekeringen

Onder de titel medische verzekeringen voert Klaverblad voornamelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in haar portefeuille. De brutopremies van de medische verzekeringen zijn gestegen met 4,7% (2018: 5,4%) tot € 50,7 miljoen (2018: € 48,4 miljoen). De geleden schade bedroeg € 48,1 miljoen (2018: € 32,0 miljoen). Het resultaat technische rekening bedroeg € 0,4 miljoen negatief (2018: € 6,7 miljoen positief). De combined ratio bedroeg 85% (2018: 84%). De verslechtering van het resultaat technische rekening komt door de daling van de marktrente waardoor de voorziening is gestegen.

Dalende solvabiliteit

De solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen is sterk verbeterd en bedraagt 408% (2018: 338%). Bij het Levenbedrijf verbeterde de SCR-ratio tot 382% (2018: 247%). Dit komt met name doordat het renterisico verkleind is door het verschil tussen de looptijd van onze uitvaartverzekeringen en de looptijd van de beleggingen terug te brengen. De SCR-ratio van het Schadebedrijf valt met 199% lager uit (2018: 216%). De daling wordt volgens de maatschappij onder andere veroorzaakt doordat de marktrisico’s stijgen, de portefeuille groeit en doordat het eigen behoud voor schade- en catastroferisico verhoogd is.

Door de recente ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de corona-uitbraak ziet Klaverblad met name de rente en aandelenkoersen dalen en de spreads van staatsobligaties toenemen. Dit leidt tot een forse daling van het eigen vermogen. “Omdat ook de SCR daalt, verwachten we echter dat de solvabiliteitsratio ruim boven de kritische grenzen blijft. De veranderingen van de aandelenkoersen hebben voornamelijk impact op de Coöperatie en Klaverblad Schade. De veranderingen van de rente en spreads hebben voornamelijk impact op de solvabiliteitspositie van Klaverblad Leven, welke per 31 maart 2020 is verkocht.”

Managementteam

Klaverblad heeft inmiddels een aanpassing in de aansturing van het bedrijf doorgevoerd. Drie divisiemanagers (foto) vormen nu samen met directeuren Peter Paul Barth en Jordi van Irsen het managementteam van Klaverblad Verzekeringen. Voor de divisie Verzekeren is Maurice van der Putten als divisiemanager aangesteld. Odette Perik leidt (ad interim) de divisie IT & Change en Esther Oostrom de divisie Commercie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.