Kifid rekent af met kille opstelling WestlandUtrecht

1

Op basis van een in 2008 afgegeven polisblad bij een SpaarXtra Hypotheek, denkt een klant dat de rentevergoeding in de spaarverzekering voor 30 jaar vast staat. Als dit maar 10 jaar blijkt te zijn vertrekt de klant. WestlandUtrecht Bank moet nu een deel van de oversluitkosten terugbetalen. Niet vanwege de misleiding, maar omdat het klantbelang volgens Kifid in deze zaak ver te zoeken was.

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening voldeed het in 2008 afgegeven polisblad niet aan de wettelijke eisen, dat informatie correct, duidelijk en niet-misleidend dient te zijn. Maar omdat de Commissie van oordeel is dat niet is komen vaststaan dat de klant een andere keuze had gemaakt wanneer het polisblad wel juist zou zijn, komt het niet tot een schadevergoeding. Wel acht de Commissie het op haar plaats dat WestlandUtrecht vanwege de opstelling tijdens het proces, de vertrokken klant een deel van de kosten vergoedt die zijn gemaakt voor het oversluiten van zijn hypotheek. In totaal 4.724,84 euro, bestaande uit taxatiekosten, notariskosten en advieskosten. De Commissie beslist dat WestlandUtrecht Bank hiervan 3.500 euro moet vergoeden aan de consument.

Consument zelf vorderde een schadevergoeding van 12.229,84 euro, omdat hem bij aanvang van het product onjuiste mededelingen zijn gedaan. Voor zover zou worden geoordeeld dat de mededelingen bij aanvang juist waren, stelde hij recht te hebben op een schadevergoeding van 23.225,81 euro. Onder meer voor de gemiste opslag over de resterende looptijd van de SpaarXtra verzekering.

Rekenvoorbeeld

Het draait in deze zaak met name om een rekenvoorbeeld waarin voor een periode van dertig jaar wordt uitgegaan van een rendement van 6,55%, terwijl het de geldverstrekker reeds bekend was dat deze rente vanaf september 2018 niet meer zou worden vergoed. De klant had namelijk bij aanvang een actietarief gekregen- een opslag van 0,8 procentpunt op de te vergoeden rente – voor de duur van 10 jaar. Voor een juiste voorstelling van zaken had het eerdergenoemde rekenvoorbeeld vanaf september 2018 moeten uitgaan van een te vergoeden rente zonder de opslag van 0,8 procentpunt en dus rekenen met een rente van 5,75%. Want ook bij gelijke rentestanden zou het actietarief komen te vervallen, de spaarrente dalen en de premie stijgen.

Misleidend

De informatie is naar het oordeel van de Commissie met name misleidend, nu uit het rekenvoorbeeld duidelijk blijkt dat de voordelen van het effect van de samengestelde interest pas na het tiende jaar duidelijk tot uitdrukking komen. In beginsel maakt dit handelen de Bank jegens de klant schadeplichtig. Dat de klant bij een juiste voorstelling van zaken een andere keuze zou hebben gemaakt, is naar het oordeel van de Commissie echter niet komen vast te staan. Daarmee vervalt de mogelijkheid om tot schadevergoeding over te kunnen gaan.

Klantbelang niet centraal

Het besluit van de Commissie om de bank te veroordelen tot het betalen van een deel van de oversluitkosten is gebaseerd op het handelen van de bank jegens de klant. Daarin stond het klantbelang duidelijk niet centraal, blijkt uit de uitspraak. “De Commissie kan op basis van de proceshouding van de Bank in de interne klachtprocedure en ter zitting begrip opbrengen voor de wens van Consument zijn geldlening over te sluiten. Daarin heeft de Bank op geen enkele wijze haar verantwoordelijkheid genomen voor de onjuistheden in de precontractuele informatie en is evenmin begrip getoond voor de premieverhoging waarmee Consument geconfronteerd werd. Dit past niet bij een financiële dienstverlener die zich verbonden heeft aan dienstverlening waarin het klantbelang centraal staat.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.