Kapitaalrente speelt een sleutelrol in 2024

0

Het oplopende vertrouwen in de koopwoningmarkt én de toegenomen leencapaciteit zorgen voor een grotere vraag naar koopwoningen. In de 44ste Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2023 lezen we ook dat de ontwikkeling van de kapitaalrente dit jaar een sleutelrol zal gaan spelen.

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten liep gedurende de afgelopen maanden duidelijk op. De huishoudens blijken minder sceptisch te zijn over de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. Het aantal consumenten met een negatieve mening komt weer bijna in evenwicht met het aantal positief gestemde huishoudens. Met name de weer stijgende prijzen van koopwoningen en het stabiliseren van de hypotheekrente dragen bij aan dit toenemende vertrouwen. Het gebrek aan te koop staand woningaanbod en de grote onderlinge concurrentie worden nog wel als een probleem ervaren.

Meer dynamiek

Het oplopende vertrouwen in de koopwoningmarkt en de toegenomen leencapaciteit zorgen volgens de rapportage voor een grotere vraag naar koopwoningen. “Dit is gedeeltelijk ook terug te zien in de dynamiek op de koopwoningmarkt. Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen (ruim 36.400 woningen) komt in Q4 2023 hoger uit ten opzichte van Q3 2023 (+9,2%) en van Q4 2022 (+11,8%). De door het Kadaster geregistreerde 50.500 transacties betekenen een stijging van 7,5% in vergelijking met het voorliggende kwartaal. Op jaarbasis overstijgt het aantal geregistreerde verkopen in 2023 (132.200 koopwoningen) weer net het resultaat over 2022 (130.300 koopwoningen). Daarmee lijkt de afnemende dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen uit de twee voorliggende jaren enigszins om te buigen.”

Ontwikkeling kapitaalrente

Gezien een te verwachten daling van de hypotheekrente in de tweede helft van 2024, de beperkte inkomensstijging van huishoudens in 2024, de beteugeling van de inflatie, en de aanhoudende vraagdruk op de woningmarkt, is volgens de Monitor Koopwoningmarkt (BKR, CBS, De Hypotheekshop, HDN, Locatus, NHG, NVM, Stichting Svn, VEH, WoningbouwersNL en TU Delft) in de loop van de tweede helft van 2024 een verdere stijging van de koopprijsontwikkeling mogelijk. “Veel hangt echter af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en de daar aan verbonden hypotheekrente. De verwachting is dat de ECB in de loop van 2024 de depositorente zal verlagen, waardoor ook de kapitaalrente neerwaarts kan worden bijgesteld. Dat zou weer een positief effect kunnen hebben op het sneller rond krijgen van de planexploitaties van nieuwbouwplannen en de hypotheekrente zou mee omlaag bewegen. Daardoor zou zowel het aanbod van, als de vraag naar koopwoningen weer een impuls kunnen krijgen.”

In het geval dat de gemiddelde hypotheekrente het komend jaar onverwacht toch nog één procent verder zou oplopen, kan dat volgens de opstellers van de Monitor Koopwoningmarkt leiden tot opnieuw een daling van de koopprijzen voor woningen in Q2 2024.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.