Gemeenten verstrekken fors minder Startersleningen

0

Het aantal door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekte Startersleningen is in 2017 fors afgenomen. Er werden 2.800 leningen verstrekt tegenover 4.400 in 2016. In stedelijke gebieden is de daling sterker dan in andere woningmarktgebieden.

Ook het SVn merkt in haar jaarverslag op dat met name in de steden de positie van de starter is verslechterd door een achterblijvend woningaanbod, stijgende woningprijzen en strengere financieringseisen.

Bijzonder beheer

Eind 2017 bedraagt het aantal SVn-leningen met een betalingsachterstand van drie maanden of meer 222 (2016: 203). Het gaat hierbij om 188 Startersleningen, 30 Stimuleringsleningen en 4 Duurzaamheidsleningen. In 2017 zijn 108 woningen met verlies verkocht (2016: 112). Voor een woningverkoop met verlies op een Starterslening wordt een verliesdeclaratie bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ingediend.

Duurzame leningen

In 2017 verstrekte SVn in totaal voor 129 miljoen euro aan leningen. Dit is een daling van ruim 20% ten opzichte van 2016. Het aantal verstrekte leningen was slechts 5% lager. De verklaring hiervoor is dat er in 2017 meer leningen met lagere hoofdsommen zijn verstrekt.

Particulieren, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en bedrijven klopten vaker bij het stimuleringsfonds aan voor Stimuleringsleningen (2017: 3.360) en Duurzaamheidsleningen (2017: 3.993). Daarnaast verstrekte het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, ruim 4.200 Energiebespaarleningen aan eigenaar-bewoners en 50 aan VvE’s.

Gunstige rente

SVn stimuleert, in opdracht van overheden sinds 2009, de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Wie zijn woning energiezuiniger wil maken of zelf energie wil opwekken, kan maatregelen tegen een lage rente financieren met de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening. Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, kunnen zowel particulieren als VvE’s investeren in een energiezuinige woning.

Senioren

De Blijverslening is in ruim 70 gemeenten ingevoerd en het aantal regelingen groeit gestaag. Volgens SVn vraagt het nu eenmaal tijd voordat senioren zich bewust worden van hun toekomstperspectief en erover nadenken passende maatregelen te nemen. Met de in 2018 geïntroduceerde Verzilverlening als aanvulling op de Blijverlening, kunnen ouderen investeren in aanpassing van de woning vanuit de overwaarde van de woning. In het jaarverslag schrijft SVn te verwachten dat deze lening ook oplossingen gaat bieden voor het bekostigen van energiebesparingsmaatregelen en asbestverwijdering.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.