DNB: ‘Stimuleer huiseigenaren meer om de eigen woning te verduurzamen’

0

De komende jaren moeten veel woningen worden verduurzaamd. Dat gaat niet vanzelf. Op dit moment zien huiseigenaren nog vaak af van investeringen in bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp. Deels komt dit door financiële knelpunten. Uit een analyse van DNB blijkt dat één op de vijf huizenbezitters een dergelijke investering niet kan betalen uit spaargeld en het geld ook niet kan lenen. Degenen die wél over voldoende armslag beschikken, blijken weinig prikkels te voelen om hiertoe over te gaan.

De overheid moet huishoudens met betere voorlichting en gerichte prikkels helpen om te verduurzamen, concludeert DNB in een nieuwe analyse. De verduurzaming van gebouwen heeft daarnaast ook gevolgen voor de financiële sector, zo blijkt uit ander nieuw DNB-onderzoek. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben veel geld belegd in woningen en commercieel vastgoed en leningen verstrekt met gebouwen als onderpand. Het verduurzamen van deze gebouwen vraagt om forse investeringen en dat heeft mogelijk een groot effect op de waarde van de gebouwen. Veel instellingen kunnen de risico’s van die transitie nog onvoldoende inschatten door gebrek aan data en door onduidelijkheid over toekomstig klimaatbeleid.

Forse investeringen nodig

DNB: “De Nederlandse overheid heeft als ambitie dat alle gebouwen klimaatneutraal worden. Volgens het nationale Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Die transitie vraagt om forse investeringen, die voor een groot deel voor rekening komen van de eigenaren. Hierbij gaat het om investeringen in isolatie, maar ook in installaties, zoals warmtepompen. Onze studie laat zien dat in een scenario waarin alle woningen en gebouwen in Nederland gebruik zouden maken van een individuele warmtepomp de totale investering door eigenaren kan oplopen tot bijna 200 miljard euro. Huiseigenaren zouden in dit scenario gemiddeld bijna 24.000 euro moeten investeren om hun woning aardgasvrij te maken. In andere scenario’s vallen de kosten lager uit, maar die veronderstellen dat bijna iedereen kan overstappen op zogenaamd ‘groen gas’ of – wanneer die optie niet beschikbaar is – dat het gemeenten lukt om per wijk de goedkoopste alternatieve aanpak te realiseren.”

Vier op de vijf huizenbezitters kunnen verduurzaming betalen

DNB heeft onder 4,3 miljoen huiseigenaren onderzocht of ze de verduurzaming van hun huis kunnen betalen. Hieruit blijkt dat vier op de vijf huiseigenaren de verduurzaming financieel zelf kunnen dragen, maar één op de vijf hier mogelijk moeite mee heeft. Zij kunnen de kosten van zo’n investering niet betalen uit hun spaargeld en hebben ook niet genoeg ruimte om het geld te lenen. Dat probleem wordt maar voor een klein deel opgelost met bestaande maatregelen en subsidies. Vooral jongere huishoudens met de laagste inkomens zijn vaak niet in staat om de verduurzaming te financieren. DNB: “Deze huizen staan relatief vaak in gemeentes waar de bevolking krimpt of zal gaan krimpen, of in stedelijke vernieuwingsgebieden. Gezien de financiële kwetsbaarheid van deze huishoudens is het onwenselijk om de financieringsruimte te vergroten door leennormen verder te verruimen. Daarom moet de overheid aanvullende maatregelen nemen, specifiek gericht op deze groep. Ook regionale overheden zouden een rol kunnen spelen hierbij, omdat deze huishoudens vaak geclusterd wonen in bepaalde regio’s.”

Overheid kan helpen

DNB: “Ongeveer de helft van de huizenbezitters heeft wel genoeg spaargeld voor de verduurzaming. Nog eens 30% heeft het benodigde geld niet op de spaarrekening, maar kan de hypotheek verhogen. Deze huiseigenaren kunnen de verduurzaming dus wel betalen, maar willen dat vaak (nog) niet. Dit wordt bevestigd door resultaten uit de DNB Household Survey, waaruit blijkt dat meer dan 30% van de respondenten ‘nooit overweegt om de eigen woning te verduurzamen’ en minder dan 20% van de respondenten ‘bereid is meer dan 12.500 euro te investeren in verduurzaming’.”

Niet rendabel

“Niet de beschikbaarheid van financiering maar een tekort aan financiële prikkels lijkt hier het knelpunt voor huiseigenaren. Zo was het de afgelopen jaren vaak nog niet rendabel om te investeren in de verduurzaming van de woning. De actuele gasprijsstijgingen veranderen dit beeld wellicht, maar het is de vraag in hoeverre hogere gasprijzen structureel zijn. Bovendien is het voor veel huizenbezitters onduidelijk wat er precies van hen verwacht wordt. Goede informatievoorziening en beleid dat het aantrekkelijk maakt om de woning te verduurzamen is daarom van groot belang”, aldus de toezichthouder.

Stimuleren

DNB: “Beleid om de verduurzaming van gebouwen te stimuleren moet bestaan uit een combinatie van beprijzing, subsidiëring en normering. Alleen beprijzen van CO2-uitstoot waardoor de gasprijs stijgt, vergroot het risico op energiearmoede. Daarom moeten tegelijkertijd de huidige prijsprikkels worden aangepast. Momenteel wordt namelijk de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het verbruik van gas relatief lichter belast dan de CO2-uitstoot die gepaard gaat met elektriciteitsverbruik. Via een schuif, waarbij de belasting op gas verhoogd wordt en gelijktijdig de belasting op elektriciteit wordt verlaagd, kan verduurzaming sneller rendabel worden. Ook subsidies kunnen het financiële plaatje aantrekkelijker maken voor huishoudens. Langlopende subsidieregelingen, in plaats van snel en vaak wisselende regelingen, kunnen huiseigenaren hier meer zekerheid bieden. Tenslotte kan de overheid via een combinatie van heldere transitiepaden, duidelijke voorlichting en normen duidelijkheid scheppen, zodat huizenbezitters en andere gebouweigenaren weten waar ze aan toe zijn.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.