Aanpak funderingsschade vereist een nationale aanpak

0

Meer dan 400.000 panden in Nederland krijgen te maken met funderingsschade. Als de overheid niet helpt om dit probleem op te lossen, dan lopen de maatschappelijke kosten op tot ruim 50 miljard euro. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Goed gefundeerd’.

Om te voorkomen dat de funderingsproblematiek ontaardt in een funderingscrisis stelt de Rli het kabinet een nationale aanpak funderingsproblematiek voor. In het adviesrapport staat de doeltreffendheid van de aanpak funderingsproblematiek voorop. Dat vereist naast een nationale aanpak ook dat de vijf onderdelen daarvan tegelijk worden opgepakt:

 1. Zorg voor goede informatie over de staat van de fundering van elk gebouw
  Rli: “De funderingsproblematiek wordt nu onvoldoende aangepakt omdat onduidelijk is welke gebouwen in Nederland precies funderingsschade hebben of nog zullen krijgen. Daardoor wordt (toekomstige) schade aan de fundering niet verwerkt in de woningprijzen en kunnen onwetende kopers en huurders in forse problemen komen. Een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffende aanpak van de funderingsproblematiek is dat funderingsinformatie over alle gebouwen in Nederland op korte termijn boven tafel én beschikbaar komt. Over enkele jaren moet die informatie daarom verplicht worden gedeeld bij de verkoop of verhuur van woningen en andere gebouwen.”
 2. Voorkom funderingsschade
  Rli: “Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen veel meer doen om problemen met funderingen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het waterpeil in veenweidegebieden bij bodemdaling niet te verlagen of door in stedelijk gebied te zorgen dat het grondwaterpeil niet te veel varieert. In de voorgestelde nationale aanpak moeten gemeenten en waterschappen binnen enkele jaren voor alle risicogebieden plannen maken en uitvoeren om funderingsschade te voorkomen.”
 3. Ondersteun eigenaren en huurders 
  Rli: “Mensen die nu in een woning met funderingsproblemen wonen krijgen de gevolgen daarvan in volle omvang voor hun kiezen wanneer de informatie daarover beschikbaar is. Daarom moeten overheden, maar ook makelaars, banken en andere betrokken partijen hen optimaal ondersteunen. Zo moet het kabinet een nationaal coördinator funderingsschade aanstellen die zorgt voor een nationaal loket waar getroffen burgers en bedrijven terecht kunnen.”
 4. Zorg voor subsidie en leenmogelijkheden
  Rli: “Gebouweigenaren zijn eerstverantwoordelijk voor herstel van funderingsschade, maar de overheid moet hen gedurende een overgangsperiode daarbij helpen. Voor funderingsonderzoek, het maken van herstelplannen en het funderingsherstel moet het kabinet de komende twaalf jaar 12 miljard euro ter beschikking stellen. Om te voorkomen dat sommige gebouweigenaren het herstel van hun fundering niet kunnen betalen, moeten de nu al voor hen bestaande leenmogelijkheden worden verbeterd.”
 5. Verbeter de uitvoering
  Rli: “De nationale aanpak funderingsschade vraagt veel van de bouwbranche. Daarom moet het kabinet met de branche afspraken maken over snelle opschaling van de capaciteit, standaardisatie van werkzaamheden, kwaliteitsborging en innovatie. De Rli beveelt het kabinet aan om hiervoor aanvullend driehonderdzestig miljoen euro uit te trekken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.