Factoring inzetten als financieringsvorm of werkkapitaal

0

Als (startende) ondernemer is het fijn om te weten dat je kunt beschikken over een financieringsvorm waarbij je direct over je eigen geld beschikt. Factoring is zo’n alternatieve financieringsvorm.

Maar voordat we hier verder op ingaan, laten we eerst bij het begin beginnen. Wat is werkkapitaal? De definitie luidt als volgt: ‘’werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).’’

Kortgezegd komt het erop neer dat je van je werkkapitaal niet teveel kunt hebben, maar ook zeker niet te weinig. Het werkkapitaal heb je namelijk nodig om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Maar als je een zogenoemd overschot aan werkkapitaal hebt, betekent dat dat er teveel in het kapitaal vastzit. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn door een grote voorraad of een groeiend openstaand debiteurensaldo. Het is de kunst om hier een goede balans in te vinden, denk hierbij aan een gereduceerd werkkapitaal alsook een positieve cashflow.

Eerder werd al benoemd dat het werkkapitaal te berekenen is door de vlottende activa van de vlottende passiva af te trekken. Het verschil, of het kapitaal, dat je overhoudt is het werkkapitaal. De uitkomst van deze som moet voldoende zijn om aan je (dagelijkse) verplichtingen te kunnen voldoen. Dat kan enerzijds het uitbetalen van lonen zijn, anderzijds het bijvullen van je voorraad of het betalen van jouw leveranciers.

Het financieren van werkkapitaal

Maar wat gebeurd er als je een tekort aan werkkapitaal hebt? In zo’n geval is het belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op het werkkapitaal. Debiteuren, voorraden en crediteuren zijn de factoren die het werkkapitaal kunnen beïnvloeden. Bij de factor debiteuren speelt de betalingstermijn een belangrijke rol. Een lange betalingstermijn heeft geen positieve invloed op jouw kapitaal. Is de betalingstermijn afgelopen en nog niet betaald? Dan houdt dat in dat je nog langer moet wachten op jouw geld.

Bij de factor voorraden is het precies hetzelfde als bij de factor debiteuren. Des te langer jouw voorraad in het magazijn ligt, hoe langer het duurt voordat je hier inkomsten van ontvangt. Het is bij de laatste factor crediteuren alleen het tegenovergestelde als bij debiteuren en voorraden. Als je ervoor kiest om een crediteur later terug te betalen, beschik je op deze manier langer over inzetbaar werkkapitaal.

Werkkapitaal optimaliseren

Je weet nu welke drie factoren invloed hebben op de financiering van het werkkapitaal. Daarnaast zijn er ook nog een aantal aspecten die je zelf kunt uitvoeren om het werkkapitaal te optimaliseren.

  1. Debiteurenbeheer verbeteren
  2. Voorraadcontrole
  3. Betalingstermijn verlengen

Je kunt het debiteurenbeheer verbeteren door te kijken naar verschillende facetten omtrent jouw debiteuren. Hoeveel dagen duurt het voor de facturen gemiddeld worden terugbetaald? Betalen ze wel op tijd terug? En hoe vaak heb je te maken met facturen die ‘overdue’ zijn? Door deze vragen te beantwoorden, en de antwoorden kritisch onder de loep te nemen, kun je zien of er verbeteringen mogelijk zijn. Stel dat maar 30% van jouw facturen tijdig wordt terugbetaald kun je onderzoeken wat de reden is waarom er zo vaak te laat terugbetaald wordt.

Dan het punt voorraadcontrole. Het is belangrijk om de voorraad regelmatig en zorgvuldig te controleren. Je wilt weten wat je in huis hebt en ervoor waken dat er niet teveel voorraad wordt opgebouwd. Al met al wil je ervoor zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. En als laatste punt het verlengen van de betalingstermijn. Je kunt ervoor kiezen om bij nieuwe partijen gebruik te maken van een langere betalingstermijn. Op deze manier beschik je over langer inzetbaar werkkapitaal.

Factoring

Vind je het lastig om dit door te voeren en jouw werkkapitaal op deze manier te verbeteren? Dan kun je altijd nog gebruik maken van factoring. Zoals eerder vermeldt is factoring een alternatieve financieringsvorm waarbij je snel over het factuurbedrag beschikt. Factoringbedrijven rekenen wel kosten in ruil voor hun dienstverlening. En binnen 24 uur over je geld beschikken is niet het enige voordeel wat bij factoring komt kijken. Naast een snelle uitbetaling wordt ook het debiteurenbeheer en faillissementsrisico van je overgenomen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Partnernieuws

Bovenstaande tekst is geschreven door één van onze (kennis)partners. De redactie gaat uit van de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie door de aanbieder.