Druk op provisiesysteem door assurantiebelasting

0

De beloning voor de diensten van een assurantiekantoor rond (zakelijke) schadeverzekeringen is niet per definitie gekoppeld aan assurantiebelasting. Voor veel advies kan ook een btw-factuur worden gestuurd. Die vaststelling biedt het bedrijfsleven mogelijkheden op een fiscale kostenverlaging van hun verzekeringspakket.  Adviesbureau Oostdam & Partners verwacht dat de fiscale context voor een versnelling gaat zorgen in het verdwijnen van het traditionele provisiesysteem. 

De assurantiebelasting is primair gericht op de verzekeringsdienst, de prestatie van de verzekeraar ter dekking van een risico. In de prijs voor deze prestatie, de verzekeringspremie, is van oudsher de beloning voor assurantietussenpersonen verwerkt (bijvoorbeeld 20% daarvan als provisie). Hierdoor zijn ook de diensten van die tussenpersonen altijd (automatisch) onderhevig geweest aan assurantiebelasting.

In het beloningssysteem van financiële dienstverleners treedt per 1 januari 2013 een grote verandering op. Voor complexe financiële producten geldt dan een provisieverbod. Voor de meeste schadeverzekeringen is dat (nog) niet het geval, maar veel assurantiekantoren trachten ook voor dit type verzekeringen andere verdienmodellen te ontwikkelen. Zij worstelen echter met de vraag hoe die te belasten.

Het ministerie van Financiën houdt het er vooralsnog op dat alle handelingen die enige relatie hebben met het tot stand komen van een verzekering (bemiddelen) onderhevig zijn aan assurantiebelasting. Fiscale experts noemen die stellingname onjuist. “Het is een grijs gebied, waarbij het niet altijd duidelijk is welk van de beide belastingen van toepassing is. Zeker wanneer de activiteiten van de financiële dienstverlener zich in hoofdzaak richten op risicoanalyse en advies en veel minder op productbemiddeling, is een btw-factuur gerechtvaardigd”, stellen René van der Paardt en Joël Wessels, belastingadviseurs van het gespecialiseerde kantoor Loyens & Loeff. “De bemiddelingswerkzaamheden rondom het sluiten van de verzekering blijven vrijgesteld van btw en belast met assurantiebelasting. Het kan daarom nuttig zijn om de kosten te splitsen in een deel bemiddeling en een deel advies.”

Het onderscheid tussen btw en assurantiebelasting heeft grote gevolgen. De belangrijkste winst is er te boeken voor bedrijfsmatige klanten van assurantiekantoren. Zij kunnen de btw op een factuur van hun verzekeringsadviseur vaak verrekenen met af te dragen btw-gelden, een mogelijkheid die assurantiebelasting niet biedt. Ondernemingen kunnen op deze wijze een besparing van enkele procenten realiseren op hun verzekeringspakket. Afhankelijk van de omvang daarvan kan dit honderden tot duizenden euro’s schelen.

Oostdam & Partners verwacht dat de fiscale context voor een versnelling gaat zorgen in het verdwijnen van het traditionele provisiesysteem. Ondernemers zullen uit kostenoverwegingen bij assurantiekantoren om btw-facturen gaan vragen. Financiële dienstverleners op hun beurt zullen deze optie andersom ook graag aan ondernemers willen bieden. De kosten voor de klant worden ermee gedrukt. Dit zal tevens uitleg over en de bereidheid bij klanten om mee te gaan in de overgang van het provisiesysteem naar een ander beloningsmodel vergemakkelijken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.