‘Nederlandse verzekeringsindustrie is veerkrachtig en verbindend’

0

“De Nederlandse verzekeringsindustrie is veerkrachtig en verbindend. Tijdens de Covid 19 pandemie heeft de industrie haar maatschappelijke rol ingevuld en veerkracht getoond. De transitie naar een digitale en data gedreven organisatie is bij veel verzekeraars de afgelopen jaren versneld. De noodzakelijke investeringen die daarvoor nodig zijn, zijn gebaat bij schaalvergroting wat we terug zien in de bewegingen in intermediaire markt alsook in de aanbiedersmarkt.” Dat schrijft Deloitte in De Nederlandse Insurance Outlook 2023.

Klantbelang blijft essentieel bij verzekeraars. ESG wordt een nieuwe uitdaging voor de komende jaren, schrijft Deloitte. “Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid van verzekeraars ten aanzien van de maatschappij en een duurzame toekomst maar ook om verantwoordelijkheid tegenover klanten (responsible business). Goed verantwoord databeheer is daar een voorbeeld van.”

Positief

Deloitte: “Ondanks de turbulentie van de afgelopen jaren zijn de resultaten van de verschillende verzekeringssectoren positief te noemen. De verzekeringsmarkt voor levens- en schadeverzekeringen stabiliseert, en ook de winstgevendheid voor levens- en schadeverzekeringen blijft relatief stabiel. De gemiddelde solvabiliteitsratio laat sinds 2021 weer een stijgende lijn zien. De verwachting is dat de economie en geopolitiek steeds sterker verweven zullen raken door te toenemende mondialisering. Steeds vaker wordt er geïnvesteerd in digitalisering om de klantervaring te verbeteren en om data-analyse verder te ontwikkelen. De branche kan efficiënt inspelen op de veranderende mondiale omstandigheden en kan de kansen die dat biedt benutten, zolang ze een proactieve houding aanneemt.”

Klimaatverandering

De verzekeringssector kan volgens Deloitte een proactieve, impactvolle en hoognodige rol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. “Via de beleggingsportefeuille én de risico-acceptatie kunnen verzekeraars bijdragen aan de wereldwijde overgang naar net-zero broeikasgasemissies. Gemeten naar de ClimateWise-principes voor verzekeringen maken Nederlandse verzekeraars vorderingen op het gebied van ESG-rapportage en duurzaamheid, maar ze liggen internationaal nog achter. Duidelijke beleidslijnen en risicomodellen, gekoppeld aan de algemene CO2-prestaties van de organisatie, zijn belangrijk bij het streven van de organisatie naar een net-zero beleggingsen verzekeringsportefeuille.”

Intermediair

“Het intermediair is niet langer een tussenpersoon, maar een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf dat adviseert over een breder wordend palet van verzekeringsproducten en risicopreventie. Om blijvend te voldoen aan reguleringseisen en de verwachtingen van klanten en verzekeraars zijn vergaande IT-investeringen nodig. Dit zal verdere consolidatie stimuleren”, schrijft Deloitte.

Pensioentransitie

“De aankomende Wet Toekomst Pensioenen biedt verzekeraars volop kansen om hun aandeel in de pensioenmarkt te vergroten”, schrijft Deloite. “De pensioentransitie zal impact hebben op ruim 1.800 miljard euro aan opgebouwde pensioenaanspraken. Dit is het moment voor verzekeraars om de vertrouwensrelatie met werkgevers en deelnemers te versterken, en om zo groei te realiseren tijdens de verbouwing van het pensioenlandschap. Verzekeraars kiezen veelal tussen twee verschillende positioneringen: ze bieden een ‘full package service’ of een ‘selected package service’. Bij het kiezen van een positionering moet worden gelet op het aanbieden van oplossingen op maat, kostenreductie, communicatie, vertrouwen, het ondersteunen van zorgplicht en een duurzaam beleggingsbeleid. Van cruciaal belang is verder een heldere communicatie met de deelnemers waarbij persoonlijke scenario analyses kunnen worden gedaan over de implicaties van pensioen keuzes.”

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.