Leidde provisieverbod tot klantgericht advies?

0

Heeft het provisieverbod uit 2013 daadwerkelijk geleid tot de cultuurverandering van productverkoop naar klantgerichte advisering? Dat is één van de vragen die het Ministerie van Financiën aan de orde stelt bij de evaluatie van het verbod in 2017.

Minister Jeroen Dijsselbloem schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat inmiddels drie thema’s geïdentificeerd zijn die tijdens de evaluatie volgens jaar aan bod zullen komen. Het eerste thema betreft de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening van verkoop naar advisering. “Ik wil er daarbij voor kiezen om vooral naar de ontwikkeling van de kwaliteit van advisering te kijken en in hoeverre er nog sprake is van het risico op ongewenste sturing richting aanbieder of product. Daarbij zal ook de reikwijdte van het provisieverbod worden geëvalueerd”, schrijft Dijsselbloem in de brief.

Het tweede thema betreft de toegankelijkheid van het advies voor de consument. “Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de prijs van het advies sinds de invoering van het verbod.” Ten derde zal de effectiviteit van het dienstverleningsdocument moeten worden geëvalueerd. In overleg met diverse belanghebbende partijen zal de evaluatie voor genoemde thema’s de komende periode worden uitgewerkt.

Aanpassing recht op premie-incasso

De minister maakte ook bekend dat een voorgenomen wettelijke aanpassing van het recht op premie-incasso verder wordt uitgesteld naar 1 januari 2018, na afronding van de evaluatie. Volgens dit recht incasseert een bemiddelaar in verzekeringen de premies voor de verzekeraar indien de bemiddelaar en de verzekeraar daarover geen andere afspraken maken.

Van deze financiële verhouding kan ongewenste sturing uitgaan omdat de verzekeraar de bemiddelaar de mogelijkheid kan bieden de geïnde premies voor langere tijd tegen een gunstige rente aan te houden op een rekening-courant. Hierdoor kan een prikkel ontstaan voor een bemiddelaar om vooral in verzekeringen te bemiddelen van verzekeraars die het incasseren van premies gunstig faciliteren.

Het ministerie was al een aanpassing van deze situatie voornemens in de zin dat verzekeringen die onder het provisieverbod vallen zijn uitgezonderd van het recht op premie-incasso. Deze aanpassing zou op 1 januari 2017 in werking treden, maar deze wordt vanwege de evaluatie over het provisieverbod met nog een jaar uitgesteld.

Dijsselbloem legt in de brief uit: “De uitkomst van de evaluatie biedt mogelijk ook relevante inzichten die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aandachtspunten die uw Kamer in het debat over de aanpassing van het recht op premie-incasso aan de orde heeft gesteld.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.