Verzekeringssector nog niet uit het dal

0

Zowel omzet als resultaat blijven onder druk staan in de verzekeringssector. Dat staat in het financieel jaarverslag 2016 over de verzekeringsbranche van het Verbond van Verzekeraars. Inkomensverzekeraars vormen de uitzondering: zij zien het premievolume licht toenemen.

De koepel van verzekeraars noemt 2016 een lastig jaar voor de verzekeringssector. Een extreme hagelbui speelde schadeverzekeraars parten. Levensverzekeraars zien in een verzadigde markt die kampt met langdurig lage rente, stevige onderlinge concurrentie en vergrijzing hun premievolume verder afnemen. “De gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie vertaalt zich nog niet in een herstel van de assurantiemarkt”, aldus het Verbond

In 2016 herstelden de Nederlandse verzekeraars circa 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen. Het betrof hier bijna 40.000 inbraken, 100.000 brandschades, 300.000 waterschades en ruim een miljoen schades aan voertuigen. De verzekeraars keerden ruim 30 miljard euro uit aan schades, uitkeringen en pensioenen (exclusief zorg). De solvabiliteit van de verzekeraars ligt volgens het Verbond gemiddeld genomen ruim boven het vereiste niveau.

Schadeverzekeraars

De jarenlange daling van het premievolume wordt in 2016 doorbroken. De totale premie voor de sector Schade neemt toe, vooral bij Motor en Overige. Ook Brand laat een positieve ontwikkeling zien in vergelijking met de voorgaande jaren. Maar de geleden schade stijgt in 2016 ook met 11% ten opzichte van 2015. Hierdoor zakt het resultaat van het schadebedrijf in de rode cijfers, zowel voor als na herverzekering.

Ook in de categorie motorrijtuigen schrijven autoverzekeraars rode cijfers. Los van meer aanrijdingen en duurdere reparaties, maken verzekeraars zich ernstig zorgen over de oplopende letselschadekosten als gevolg van overheidsbeleid en fors stijgende kosten van externe belangenbehartigers.

Levensverzekeraars

De Nederlandse levensverzekeraars blijven last houden van de aanhoudend lage rente. Het premievolume daalde opnieuw, met 7% naar 13,7 miljard euro, ook als gevolg van de concurrentie met andere financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen. Het positieve resultaat daalde licht ten opzichte van 2015, vooral als gevolg van toevoegingen aan de voorzieningen.

Het premievolume van individuele levensverzekeringen neemt ten opzichte van 2015 met meer dan 2% af tot 7,7 miljard euro. De daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van de periodieke premie met 7%, terwijl het premievolume van de koopsommen met 13% stijgt. Het premievolume bij de beleggingsverzekeringen neemt 11% af, terwijl de traditionele verzekeringen in geld een stijging van het premievolume laten zien met bijna 2 %. Het premievolume van de verzekeringen in geld komt in 2016 uit op 5,4 miljard euro, tegen een premievolume van 2,3 miljard euro voor individuele beleggingsverzekeringen. Het premievolume van collectieve levensverzekeringen ligt in 2016 bijna 12% onder dat van 2015.

Inkomensverzekeraars

De inkomensverzekeraars zien hun premievolume met 1% iets stijgen. Het resultaat van inkomensverzekeringen is alweer een paar jaar stabiel en positief. Dat is volgens het Verbond voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de goede beleggingsopbrengsten. Op de collectieve markt hebben de verzekeraars onder meer door betere gegevensuitwisseling met het UWV, meer grip gekregen op het arbeidsongeschiktheidsrisico en hebben zij beleid ontwikkeld om dat risico te beïnvloeden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.