Primeur Turien met volledige overstromingsdekking

0

Turien & Co. Assuradeuren introduceert volgend jaar de (volgens eigen zeggen) eerste volledig uitgebreide overstromingsdekking voor particuliere huiseigenaren. Deze dekking is tot stand gekomen in samenwerking met Aon Reinsurance Solutions.

De overstromingsdekking wordt per 1 januari 2020 toegevoegd aan de Premium Woningverzekering en de Premium Inboedelverzekering van Turien. Woningen met een herbouwwaarde vanaf 500.000 euro en inboedels met een nieuwwaarde vanaf 100.000 euro zijn hiermee verzekerd tegen schade als gevolg van overstroming van oppervlaktewater. De Premium-producten bieden dekking voor overstroming door zout én zoet water, zowel door het overlopen, bezwijken of falen van primaire als niet-primaire waterkeringen.

“De consument is over het algemeen niet goed op de hoogte van het verschil tussen type waterkeringen. Daarom is onze dekking uitgebreider dan het haalbaarheidsadvies dat is uitgebracht door de projectgroep Neerslagclausule van het Verbond uit 2018”, aldus AnsvarIdéa, de verzekeraar achter de Premium-verzekeringen van Turien & Co.

“Deze projectgroep acht het haalbaar voor verzekeraars om dekking te bieden tegen overstromingen als gevolg van het falen of overlopen van uitsluitend secundaire (regionale/lokale) waterkeringen en niet van de primaire waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de grote rivieren en de zee. Dit onderscheid maken wij niet.”

Overstromingsdekking voor hoger segment

In Nederland hebben we de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts), een compensatieregeling na overstroming door zoet water. De overheid beslist in voorkomend geval of de Wts in werking treedt en het is dan nog niet duidelijk welke bedragen er uitgekeerd zullen worden. “Wij menen dat onze doelgroep in het hogere particuliere segment in voorkomend geval het minst op de Wts kan rekenen en juist bij een catastrofe grote vermogensschade kan oplopen”, aldus Ron Kok, manager Verzekeringstechniek.

“Na overleg met het Verbond van Verzekeraars, dat aangeeft dat er op dit moment onvoldoende steun van de overheid is om tot een landelijke oplossing te komen, hebben wij besloten als AnsvarIdéa hier de herverzekeringsmarkt voor te benaderen, specifiek gericht op onze doelgroep”.

AnsvarIdéa volgt de marktontwikkelingen voor een bredere invoering van het overstromingsrisico, teneinde een marktconforme dekking ook op andere producten dan de Premium productlijn toe te passen. AnsvarIdéa maakt onderdeel uit van de Turien holding waarbinnen Turien & Co. Assuradeuren als gevolmachtigd agent opereert.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.