Verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers kleuren donkerrood

0

In haar eerste trendrapport ‘Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ waarschuwt Nationale-Nederlanden voor de gevolgen van het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers. De alarmbellen rinkelen echter ook bij het kortdurend ziekteverzuim, waar de gemiddelde verzuimduur toeneemt. Het ziekteverzuimpercentage in bedrijven tot tien werknemers stijgt het hardst. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. “Ons socialezekerheidsstelsel is toe aan verandering”, zegt Igno Schings, directeur Inkomen Collectief bij Nationale-Nederlanden.

Ziekteverzuim kostte de BV Nederland in 2021 ruim 18 miljard

Met 35.000 werkgevers in de boeken heeft Nationale-Nederlanden een marktaandeel Inkomen van circa 30%. Voor het trendrapport ‘Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ – dat vanaf nu periodiek door NN zal worden gepubliceerd – is de eigen data van het inkomenbedrijf aangevuld met data van onder andere CBS, TNO, UWV en CPB. Alle ontwikkelingen vanaf 2019 op het gebied van ziekteverzuim zijn meegenomen. Voor de ontwikkeling over arbeidsongeschiktheid zijn de cijfers vanaf 2014 bij elkaar gebracht.

Kleine bedrijven worden zieker

Het verzuimpercentage is van oudsher het laagst bij bedrijven tot tien werknemers. Deze bedrijven laten in de coronajaren 2020 en 2021 echter de grootste stijging zien in het ziekteverzuim. Opmerkelijk daarbij is volgens NN de stijging in het eerste en derde kwartaal van 2021. Landelijk was toen bij de andere bedrijven juist een daling van het verzuim zien.

Gemiddeld genomen is het verzuimpercentage in bedrijven tot tien werknemers nog steeds lager dan bij grotere bedrijven. Bij middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers ligt het verzuimpercentage eveneens onder het landelijk gemiddelde. Het verzuim in bedrijven met meer dan 100 werknemers komt elk jaar opnieuw boven het landelijk gemiddelde uit. Bij de laatste twee groepen is vooral een grote stijging in het verzuimpercentage te zien in het eerste en laatste kwartaal van 2020 en in het laatste kwartaal van 2021.

Kort verzuim duurt langer

De BV Nederland kent 7,8 miljoen werknemers in loondienst. In die groep is het ziekteverzuimpercentage significant aan het stijgen. Verzuimden voorheen 4 op de 100 werknemers, inmiddels is dat opgelopen naar 5 op de 100. Dat 5% van de werknemers niet kan deelnemen aan het arbeidsproces is volgens Schings vooral in het licht van een tekort aan arbeidskrachten alarmerend. Terugdringen van het ziekteverzuim moet wat hem betreft daarom de hoogste prioriteit krijgen.

Alarmerend is namelijk ook de duur van het korte verzuim. Gemiddeld genomen melden werknemers zich jaarlijks 1,2 keer ziek. Die gemiddelde verzuimfrequentie is al drie jaar hetzelfde, terwijl het aantal verzuimdagen wel toeneemt. Een zieke werknemer is dus gemiddeld genomen langer niet in staat om te werken. Waar de gemiddelde verzuimduur in Nederland in 2020 nog daalde van 7,8 naar 7,5 werkdagen, zag NN de gemiddelde verzuimduur in 2021 stijgen naar gemiddeld 8 werkdagen.

Het hele interview met Igno Schings kun je hier kosteloos lezen in de nieuwe InFinance.

Verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers kleuren donkerrood

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.