‘Inkomensadviseur heeft genoeg te doen in 2019’

1

De economie trekt aan en er heerste krapte op de arbeidsmarkt in 2018. Deze positieve ontwikkelingen kennen op dit moment ook een keerzijde, namelijk dat de verzuimpercentages stijgen en daarmee ook de financiële schadelast bij verzuimverzekeringen. Veel werkgevers krijgen een nieuw aanbod van de verzuimverzekeraar voor 2019. Dat biedt kansen voor de inkomensadviseur om zich te onderscheiden en verder te kijken dan alleen de premie.

De mogelijke verhogingen van de verzuimverzekeringen bij werkgevers geven kansen om de verzuimverzekeringen opnieuw te bekijken en te vergelijken. Is de verzekering nog in overeenstemming met de wensen van uw klant?

Gezien de discussie over de zorgplicht in de branche wordt het steeds belangrijker om uw klant actief te adviseren en verder te kijken dan alleen de premie. Is het aantal dagen eigen risico nog in overeenstemming met de wensen van de klant? Is de klant tevreden over de arbodienstverlening? Wil de klant zelf een arbodienst kiezen of is deze afhankelijk van de aanbieding bij de verzekeraar of volmacht? Wat doet de klant aan preventie? Heeft de klant inmiddels ook zijn verzuimprotocol aangepast aan de AVG?

Voorsorteren

Deze vragen komen aan de orde tijdens het inventariseren, teneinde een nieuwe vergelijking te kunnen maken van de verschillende aanbieders. Het biedt kansen aan de adviseur om zich te onderscheiden, zelfs bij een stijgende premie. Ook kunt u voorsorteren op de komende aangekondigde veranderingen van de regering Rutte III voor 2020. Belangrijk wordt om in 2019 te kijken wat dit voor uw relaties betekent en hierin voorbereidingen te treffen, zodat u straks uw relaties van een goed advies kunt voorzien.

Mogelijk wordt de doorbelasting van de WGA aan werkgevers verkort van 10 jaar naar 5 jaar en zullen er straks mogelijk minder sectorpremies van toepassing zijn. Is het eigenrisicodragerschap voor de WGA nog interessant of wordt het juist interessanter als deze periode verkort wordt? Kiest de werkgever meteen ook voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of kiest hij juist een verzekeraar die dit niet verplicht stelt? Voor de inkomensadviseur is er in 2019 genoeg te doen en biedt dit juist weer enorme kansen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.