Daling pensioenfondsen zet door

0

Het aantal pensioenfondsen daalt al enige tijd: van ruim duizend in 1998 naar 240 in 2018. Naar verwachting zal de consolidatie doorgaan: zo’n 35 pensioenfondsen hebben aan DNB een besluit tot liquidatie gemeld. Met name algemene pensioenfondsen nemen de aanspraken over.

Pensioenfondsen die niet zelfstandig willen doorgaan, kunnen de opgebouwde bezittingen en verplichtingen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder door een collectieve waardeoverdracht of een juridische fusie. Met name algemene pensioenfondsen hebben in 2017-2018 aanspraken overgenomen van verdwijnende pensioenfondsen, waarbij het inkomende kapitaal voornamelijk in single-client kringen terecht is gekomen (waarin alleen de pensioenregeling van één enkele werkgever wordt uitgevoerd).

Pensioenfondsen besluiten vaak tot liquidatie vanwege een combinatie van ontwikkelingen, zoals stijgende kosten van de pensioenuitvoering, toenemende wettelijke eisen, moeite om geschikte bestuurders te vinden, de financiële positie of demografie van het fonds en de gang van zaken – fusies, faillissementen of wijziging pensioenregeling – bij de werkgever.

Kwetsbaarheden aangepakt

Bij de overgang naar een single-client kring wordt vaak beoogd om de kosten van pensioenuitvoering te verlagen, zonder dat het eigen karakter van (de uitvoering van) de pensioenregeling wordt aangetast. DNB constateert echter dat de kostenbesparing beperkt is, aangezien er voor de kring een geheel eigen pakket opgesteld wordt en de kosten ook gedragen moeten worden door dezelfde, mogelijk beperkte, groep deelnemers.

Hoewel bij overdracht naar de single-client kring geen eigen bestuur meer nodig is, moet wel een eigen belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan worden ingericht voor de kring. Dat leidt meestal tot een kostenbesparing, maar lost niet per definitie het vraagstuk van de beschikbaarheid van geschikte leden voor het ingerichte nieuwe orgaan op.

De financiële positie en de demografische en andere kenmerken van de overgedragen pensioenregeling veranderen niet bij de overgang naar een single-client kring, aangezien de nieuwe kring voor deze onderwerpen niets anders is dan een voortzetting van het oude pensioenfonds.

Eigen karakter

Bij de overgang naar een bestaande collectiviteit is het eigen karakter van die collectiviteit leidend. De collectiviteit is opgezet met een bepaalde achterliggende filosofie, is gebaseerd op een bepaalde risicohouding en indexatiebeleid en heeft haar eigen financiële positie. In de regel zal daarom het overdragende pensioenfonds er voor moeten zorgen dat de over te dragen pensioenregeling past binnen de bestaande collectiviteit.

DNB: “Het kan zijn dat daarbij moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, met name ten aanzien van de financiële positie van het liquiderende pensioenfonds. Voor deelnemers is dit uiteraard heel vervelend. Het alternatief is echter dat de kwetsbaarheden worden doorgeschoven naar de toekomst.”

Of een bestaande collectiviteit een oplossing biedt voor demografische kwetsbaarheden van het liquiderende pensioenfonds, is afhankelijk van de situatie. Als de demografische samenstelling van het liquiderende pensioenfonds en van de betreffende collectiviteit vergelijkbaar zijn, worden demografische kwetsbaarheden mogelijk niet aangepakt. Dat kan wel als de demografische samenstellingen van elkaar verschillen, maar in dat geval moet de ontvangende pensioenuitvoerder wel aantonen dat die verschillende demografische samenstelling niet ten koste gaat van bepaalde groepen deelnemers, zoals de actieve jongeren.

In dialoog

Een zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van het pensioenfonds, en de manier waarop invulling wordt gegeven aan dit besluit (zelfstandig voortbestaan of toch overdragen), kost tijd. Tegelijkertijd kan te lang uitstel ook tot een slechter resultaat voor de deelnemer leiden. DNB gaat daarom in 2019 met de sector in dialoog over belemmeringen en dilemma’s die pensioenfondsen in de praktijk ervaren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun toekomst.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.