Schenken aan een kind ouder dan 40? Dit zijn de mogelijkheden!

0

Dankzij de schenkingsvrijstelling kan je een bepaald bedrag aan je kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken. Maar hoe zit dat met schenkingen aan kinderen die ouder zijn?

Worden op dat soort schenkingen enorme belastingen geheven? Of zijn er mogelijkheden om je oudere kinderen fiscaal voordelig iets te geven. Dit artikel geeft antwoord op wat er mogelijk is bij een schenking aan een kind ouder dan 40.

Leeftijd van de partner

Als eerste kan je kijken naar de leeftijd van de (fiscale) partner van je kind. Als deze partner nog geen 40 jaar is, dan is dat goed nieuws. Zo kan je namelijk je kind onder de hoge vrijstelling een schenking doen. De leeftijd van de partner wordt dan gebruikt. Houd er rekening mee dat dit alleen kan als er nog niet eerder onder de hoge vrijstelling aan je kind is geschonken. De schenking onder de hoge vrijstelling bedraagt in 2023 nog €28.947. In 2022 is dat nog ruim een ton.

Jaarlijkse vrijstelling

Ongeacht de leeftijd van het kind kan er jaarlijks een vast bedrag belastingvrij worden geschonken. Daarover hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. In 2022 is het vrijgestelde bedrag €5.677. In 2023 loopt dit bedrag op naar €6.035. Als je meer schenkt, betaal je over het extra deel schenkbelasting. Over de eerste €130.425 is dat 10%. Daarboven is dat 20%.

Schenken door schuldigerkenning

Een andere optie is een schuldigerkenning. Dit wordt schenken op papier genoemd. Dan blijf je als ouder zelf over het vermogen beschikken. Deze vorm wordt gebruikt als het vermogen vastzit in bijvoorbeeld onroerend goed. In plaats van geld of effecten over te boeken, wordt in een notariële akte vastgelegd dat je kind een vordering op je krijgt. Deze wordt pas bij overlijden afgelost. In feite heb je dan een schuld bij je kind. Daarover wordt jaarlijks 6% rente betaald. Deze rente moet ook echt worden overgemaakt aan je kind. Als je box-3 bezittingen hebt, zoals een tweede woning of een vakantiewoning, is dit een fiscaal voordelige optie.

Schenken van onroerend goed

Een voorbeeld. Als je verhuurd onroerend goed bezit, dan kan het interessant zijn om dit te schenken. Bij verhuurde woningen wordt voor de schenkbelasting niet de werkelijke waarde, maar de WOZ-waarde gehanteerd. En voor verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt die WOZ-waarde ook nog eens verlaagd met de leegwaarderatio. Die korting bedraagt minimaal 15% en kan in 2023 nog oplopen tot 27%. In 2022 is dit nog 55%. Hoe hoog de korting oploopt, is afhankelijk van de hoogte van de huur.

Naast schenkbelasting is er ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt in 2022 nog 8%. Op 1 januari 2023 gaat deze belasting omhoog naar 10,4%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde. Je krijgt mogelijk nog wel een korting op de schenkbelasting die betaald moet worden. De korting bedraagt 8% over het belaste deel van de schenking.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Partnernieuws

Bovenstaande tekst is geschreven door één van onze (kennis)partners. De redactie gaat uit van de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie door de aanbieder.