Maximale jaarlijkse huurverhoging voor vrije sector

0

Minister Ollongren heeft eind december de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. De maximale huurverhoging ligt voor 2021 op 2,4 procent voor zowel de vrije als de sociale huursector. Mensen met middeninkomens in een sociale huurwoning krijgen mogelijk te maken met een extra hoge huurverhoging tot maximaal 5,4 procent.

Betaalbaar wonen

De wet die ervoor gaat zorgen dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector moet nog worden aangenomen door het parlement. Minister Ollongren schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de Woonbond geeft aan dat ze willen dat er een grens wordt gesteld aan de huurverhoging in de vrije sector. Om betaalbaar wonen mogelijk te maken in zowel de vrije als de sociale sector moet het kabinet volgens de bond nog wel grote stappen zetten in het aanpakken van de woningnood.

Samen met DeGoedeZaak roept de Woonbond op om woekerprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Al jarenlang stijgen de gemiddelde huurprijzen door krapte op de huurmarkt, waar al jaren sprake van is. Ook moet er een grotere sociale huursector komen, zodat lagere en middeninkomens betaalbaar kunnen huren. Boven op de huurprijs komen namelijk nog meer kosten voor eigen rekening, zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie en de inboedelverzekering.

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor scheefhuurders

Huurders in een sociale huurwoning met een middeninkomen kunnen in 2021 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. De maximale huurverhoging ligt op 5,4 procent vanaf een bruto jaarinkomen van €44.655,-. Ook als de huurders al in een dure sociale huurwoning wonen, kunnen ze te maken krijgen met deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Er zijn huurders die al meer huur betalen dan dat de sociale huurgrens bedraagt, maar toch jaarlijks een extra hoge huurverhoging krijgen.

Huurverlaging voor lagere inkomens

Corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur krijgen in 2021 eenmalig recht op een huurverlaging. Bovendien moeten woningcorporaties de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen beperken tot maximaal de inflatie. De gemiddelde huurverhoging mag hierdoor niet meer dan 1,4 procent zijn. Hier kan maximaal 1 procent bovenop komen als er lokaal afspraken zijn gemaakt om extra te investeren in nieuwbouw.

Om te bepalen wie recht op huurverlaging heeft, kijkt de Belastingdienst naar het vastgestelde inkomen over 2019. Wie na 2019 een inkomensdaling heeft gehad en daardoor al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens, heeft ook recht op huurverlaging. Dit moet men zelf aanvragen bij de corporatie. Het bedrag waarmee de huur verlaagd wordt is afhankelijk van de huidige hoogte van de huur. Voor huurders van een particuliere huurwoning is geen huurverlaging geregeld. De Eerste Kamer heeft minister Ollongren gevraagd te onderzoeken of er een manier is waarop de regering deze groep huurders ook kan helpen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar