Regeerakkoord raakt inkomensverzekeringen

0

De wijzigingen in de regeling van loondoorbetaling bij ziekte en WIA zijn impactvol voor deze branche. Maar ook de aanpassingen in de WW, arbeids- en ontslagrecht zijn in dat opzicht vermeldenswaardig, schrijft inkomen specialist Janthony Wielink in een reactie op het nieuwe regeerakkoord.

In een speciale uitgave van de Enkwest Opleiding & Advies nieuwsbrief gaat hij in op de ingrijpende wijzigingen bij de loondoorbetaling bij ziekte. “De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Onduidelijk is hoe de grens wordt vastgesteld, maar te denken valt aan bedrijven die in het jaar T-2 maximaal 25 keer het gemiddelde loon aan salarissen hebben betaald. De uitwerking hiervan wordt van belang voor de verzekeringsmarkt. Komt er bijvoorbeeld een beschikking die de maximale loondoorbetalingsperiode voor het volgende jaar bepaalt? Of is de loonsom ten tijde van een eerste ziektedag leidend?”, aldus Wielink in zijn uitgebreide toelichting op de ingrijpende wijzigingen bij de loondoorbetaling bij ziekte.

Aanpassingen WIA, WW en ontslagrecht

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt door het nieuwe kabinet verkort van tien jaar naar vijf jaar. Deze bekorting zal moeten gelden voor alle werkgevers, ongeacht grootte. Wielink: “Niet genoemd, maar wel logisch is dat daarmee de periode van financiële verantwoordelijkheid voor eigenrisicodragers ook wordt beperkt.” Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven. Het zou volgens Wielink logisch zijn als deze premie onderdeel wordt van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Het is slechts een van de ingrijpende wijzigingen die ook de wereld van inkomensverzekeringen raken. Wielink geeft ook een toelichting op het kabinetsvoornemen om een wetswijziging door te voeren die de onzekerheid wegneemt over het risico op een loonsanctie. Maar ook de maatregelen om tot een meer activerende WIA te komen licht hij hier puntsgewijs toe.

Op de wijzigingen die de WW raken en de nieuwe regels rond het ontslagrecht geeft Wielink hier een uitgebreide toelichting. Zo wil het nieuwe kabinet onder andere onderzoeken hoe de premiedifferentiatie in de WW kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van contracten voor onbepaalde tijd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.