NN blij met urgentie pensioenstelsel

0

Dat Rutte III de urgentie inziet om het pensioenstelsel te herzien valt in goede aarde bij Nationale-Nederlanden. “Het Regeerakkoord straalt ambitie uit. Het nieuwe kabinet gaat de handschoen oppakken om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst”, aldus CEO David Knibbe.

Het huidige pensioenstelsel loopt volgens Knibbe tegen het einde van zijn houdbaarheid en hij is dan ook blij verrast dat ook het nieuwe kabinet dit inziet. “De urgentie om met de sociale partners tot een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel te komen is groot. Uit het Regeerakkoord blijkt dat het kabinet zich richt op een persoonlijker pensioen met meer ruimte voor individuele keuzes. Dit is een goede ontwikkeling en uiteraard met solidariteit waar het nodig is, bijvoorbeeld voor risico’s, die moeilijk door mensen zelf te dragen zijn, zoals langleven en arbeidsongeschiktheid. Wel heb ik mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid en transparantie van de collectieve buffers zoals weergegeven in het Regeerakkoord. Een nieuw stelsel heeft baat bij eenvoud”, aldus Knibbe.

Wonen en inkomen

Ten aanzien van de problematiek rondom de loondoorbetaling vraagt Knibbe het kabinet niet alleen naar de korte maar ook naar de langere termijn te kijken. “Ook wij realiseren ons dat de last die drukt op de schouders van vooral kleine werkgevers, als te zwaar wordt ervaren. Er zijn binnen het huidige stelsel oplossingen denkbaar die kleine werkgevers ontzorgen en toch het karakter van het stelsel in stand houden. De maatregelen die het kabinet momenteel voorstelt lijken deze lasten op korte termijn te verlichten. Op de langere termijn is het echter onze verwachting dat door deze maatregelen de verzuimcijfers en WIA-lasten stijgen en dat de financiële last voor het bedrijfsleven toeneemt.”

Tot slot dringt hij er bij het kabinet op aan de onzekerheid onder woningbezitters weg te nemen. Er moet wat NN betreft snel duidelijkheid komen over wat het effect van het totale pakket aan maatregelen zal betekenen op individueel niveau.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.