Mitsen en maren rond PSD2

0

De NVHP heeft haar leden tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de invoering van de PSD2. Zorgen bestaan er of de consument zich voldoende bewust is van de informatie die derden kunnen halen uit de analyse van het betalingsverkeer.

De Payment Service Directive 2 (PSD2) is Europese regelgeving die in 2018 in Nederland zal moeten worden geïmplementeerd. De nieuwe regels staan consumenten onder meer toe derden te machtigen om de data van hun betaalrekeningen te ontsluiten naar derden (aggregeren). Consumenten kunnen derden via een digitale toepassing tevens machtigen betalingen te doen in opdracht van een rekeninghouder bij een bank. Banken zijn verplicht aan deze diensten hun medewerking te geven en mogen voor de zogenoemde aggregatiewerkzaamheden geen kosten in rekening brengen.

Banken niet verantwoordelijk

De informatieavond van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners werd inhoudelijk verzorgd door Iris van de Nadort en Jasper Nienhuijs van De Volksbank en Jeroen Oversteegen van De Nationale Hypotheekbond. Hoewel de consument voor het verlenen van eerdergenoemde uitdrukkelijk toestemming moet geven, werd tijdens de bijeenkomst al snel duidelijk dat men verwacht dat meerdere partijen de consument gaan verleiden deze toestemming te geven. “Zorgen bestaan er of de consument zich voldoende bewust is van de informatie die derden kunnen halen uit de analyse van het betalingsverkeer. Banken zijn voor dit gebruik door derden niet verantwoordelijk. Het is de consument en deze derden die met elkaar een overeenkomst aangaan, waarbij deze derde het recht krijgt op inzicht in de betaalrekening van de klant.”

Toepassingen in het hypothekendomein

De nieuwe mogelijkheden zullen ook hun vertaling vinden in toepassingen binnen het hypothekendomein. Nieuwe toepassingen die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen:

  • Nieuwe vormen van dienstverlening waarbij aan de hand van analyse van inkomsten en uitgaven de klant begeleid wordt bij het doen van aflossingen met betrekking tot zijn “interest-only” hypotheek.
  • Mogelijke ontwikkeling van nieuwe creditsystemen.
  • Indien dit nieuwe credit-systeem er is, ligt het ook in de rede om meer differentiatie te krijgen in de tarieven en opslagen van de maximale leensom en rente-opslagen.
  • In het kader van het advies kan de adviseur veel sneller analyses maken van de financiële situatie van de klant waarbij adviezen op basis van netto besteedbaar inkomen veel krachtiger onderbouwd kunnen worden.

Kennis niet vrijblijvend

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid gesproken over het feit dat ‘kennis’ niet vrijblijvend is. Een adviseur die inzicht heeft in een breed spectrum van transacties en op grond daarvan bepaalde ontwikkelingen had kunnen zien, loopt het risico het verwijt te krijgen dat hij deze ontwikkeling had moeten zien indien dit voor de uitvoering van zijn overeenkomst van opdracht met de klant relevant blijkt te zijn.

Incompleet totaalplaatje

Jeroen Oversteegen waarschuwde de aanwezigen dat ook onder de PSD2 er rekening mee moet worden gehouden dat delen van het financieel verkeer niet zichtbaar worden. Contante geldstromen, betalingsverkeer via rekeningen bij banken buiten de lidstaten, mutaties op spaarrekeningen etc. maken geen onderdeel uit van de PSD2 regeling. Dit betekent dat de adviseur niet volledig kan blindvaren op de nieuwe informatiestromen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.